FSS arbetar för jämställdhet

02.11.2016 kl. 09:52
Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) arbetar för att jämställa personer med synnedsättning i kulturellt, socialt och ekonomiskt hänseende. Synskadade har stor nytta av kommunikationsteknologi, men samtidigt är det viktigt att lyfta fram punktskriften, synskadades eget läs- och skriftspråk.

Matthias Jakobsson, organisationsledare på förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) berättar att en av de största bitarna fortfarande är att göra olika sorters information tillgänglig för synskadade.

- De tekniska möjligheterna finns, men en stor del av målgruppen hör till den generation som inte har så stor vana vid att använda tekniska hjälpmedel. Medelåldern för nysynskadade är 82 år, säger Matthias.

Dessutom kan punktskriften aldrig ersättas helt. Snarare har punktskriften fått ett nytt uppsving i och med den moderna tekniken. FSS ordnar kurser i punktskrift och ger ut tidningar i punktskrift. FSS arbetar också aktivt för att trygga utgivningen av finlandssvenska dagstidningar som digitala taltidningar.

Precis som för andra motsvarande förbund är intressebevakning också en viktig del av verksamheten inom FSS.

- Intressebevakningen blir allt viktigare. När ekonomin försämras blir det alltid svårare för personer med funktionsnedsättning att få gehör. Samarbete med aktörer som Synskadades förbund, SAMS och Handikappforum är centrala för att få slagkraft i intressebevakningen, konstaterar Matthias.

FSS samarbetar i sakfrågor med det större och huvudsakligen finskspråkiga Näkövammaisten liitto/Synskadades förbund. Den egna personalen består av 13 personer, och i styrelsen sitter åtta personer. Huvudkansliet finns i Helsingfors och kanslier finns också i Åbo, Ekenäs och på Norrvalla. FSS har sju distriktsföreningar och alla dessa har en anställd på deltid.

Rehabiliteringsverksamheten är en viktig del av FSS. Bland annat ordnar man rehabiliteringskurser, ofta i samarbete med FPA.

- Vi gör också hembesök där situationen för personen med synskada kartläggs och vi ser över vilka kurser och tjänster som kan behövas, berättar Matthias.

Till utmaningarna för förbundet hör åldersstrukturen. Det är vanligt att man blir medlem först kring 90 års ålder. En väldigt liten del av medlemmarna är under 30 år och över hälften är mer än 80 år.

- Det är visserligen mycket positivt att fler yngre inte har synskador. Men som organisation har vi en del logistiska utmaningar till exempel då vi ordnar olika evenemang, säger Matthias.

För att bli medlem ska man ha en synskada på minst 50 % eller en synskärpa som är lika med, eller mindre än 0,3. Men också den som inte är synskadad kan vara med i FSS som stödjande medlem.

Läs mer

Läs mer om FSS, punktskrift, och se en video med tips för ledsagning.

Årtal

1946 grundades organisationen

1972 antogs nuvarande namnet Finlands Svenska Synskadade och förkortningen FSS som används än idag.

2008 flyttade Förbundet Finlands Svenska Synskadade till Synvillan, som finns i Arabiastranden. Tidigare låg kansliet på Nylandsgatan i Helsingfors.

Siffror

6 olika tidningar ger Förbundet Finlands Svenska Synskadade ut regelbundet.

56 procent av medlemmarna i Förbundet Finlands Svenska Synskadade är över 80 år.

1000 exemplar är upplagan i tryckt format för tidningen Finlands Synskadade, som utkommer också som taltidning, i punktskrift och på nätet

3000 synskadade personer i finns det i Svenskfinland, och ungefär 50-60000 i hela landet

1030 medlemmar har Förbundet Finlands Svenska Synskadade. De flesta är synskadade, men kan kan också bli stödjande medlem.

85144_t.jpg

Testamentsdonationer – alltid välkomna, alltid utmanande?

ARTIKEL. Testamentsdonationer utgör en viktig del av finansieringen för många organisationer i tredje sektorn. Samtidigt upplever många organisationer det som utmanande att informera om att de tar emot donationer via testamenten. Så hur gör man?Läs mera »
15.02.2023 kl. 11:20
82367_t.jpg

Evenemang för alla

ARTIKEL. Visst vill vi ordna tillgängliga evenemang där alla känner sig välkomna. Men hur gör man det i praktiken? Vi har samlat konkreta tips och verktyg för hur ditt förbund ordnar tillgängliga evenemang.Läs mera »
30.05.2022 kl. 12:37
76442_t.jpg

Säg det med ord

PÅ BORDET. Dagens samhälle är i hög grad både digitalt och visuellt. Men för dem som inte ser säger bilder absolut inget om den inte är åtkomlig. Säg det med ord, påpekar Camilla Blomstedt på Förbundet Finlands Svenska Synskadade.Läs mera »
30.01.2021 kl. 17:39