54869.jpg

Dynamiskt kansli och moderna system hos Finlands Svenska Scouter

18.11.2016 kl. 07:57
För personalen på Finlands Svenska Scouters (FiSSc) kansli är ingen dag den andra lik. Man stödjer medlemskårerna, driver projekt, sköter om fortbildning för ledare och personal samt arbetar tillsammans med förbundets förtroendevalda med verksamheten.

Bland evenemangen som förbundet varit med och ordnat finns bland annat sommarens jätteläger Roihu med 17000 deltagare, roverscout- och ledardagar på Lärkkulla, grundutbildningar för scoutledare samt olika evenemang för de yngre vargunge-, äventyrs- och spejarscouterna.

Heidi af Heurlin, som koordinerar och utvecklar utbildningen inom förbundet, talar om livslångt lärande.

- Det är viktigt att ge alla de redskap de behöver för att bli bättre på sina uppgifter och att premiera den som gör bra ifrån sig. Scoutledarnas grund- och fortsättningsutbildningar ger dessutom studiepoäng och vi satsar mycket på att validera utbildningarna, säger Heidi.

För att hålla reda på både ledare och vanliga medlemmar krävs det planering, kommunikation och lämpliga datasystem.

- Vi använder oss av ett nytt medlemsregister, Kuksa. Kuksa är mer än ett medlemsregister, det är en omfattande serviceenhet för kårerna. Registret erbjuds FiSSc via Finlands Scouter, centralorganisationen för scouting i Finland, och används också av alla kårer. Förutom via Kuksa kommunicerar förbundet med medlemmarna genom Kårposten, olika kampanjer och webbsidor, samt webbsidor. Vi har både de offentliga webbsidorna på www.scout.fi, öppna medlems- och programsidor och ett intranät, berättar förbundskoordinator Frida Lundberg.

Kate Lönnberg, förbundets informatör, lovordar de nya webbsidorna. Där finns bland annat en materialbank så att kårerna enkelt kan få tag på exempelvis brevmallar och annat som hör till den grafiska profilen. Framöver blir målsättningen att varje medlemskår också ska ha en egen webbsida.

Patrick Relander, förbundets ekonom, inflikar att när han började för tre år sedan sköttes mycket ännu manuellt och att det skett en omfattande modernisering sedan dess.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, statsunderstöd och bidrag från centralorganisationen Finlands Scouter. Bidraget från centralorganisationen är för förverkligandet av den landsomfattande svenska verksamheten. Därutöver kommer det också medel från olika fonder och den egna försäljningen av adventskalendrar.

- Vi jobbar med att få fler personer intresserade av scouting och har målsättningen att bli 6000 medlemmar, säger verksamhetsledare Jonna Sahala.

Förbundet har totalt 65 scoutkårer. En av utmaningarna är att medlemsomsättningen är hög. Många börjar, men många slutar också. Det finns också ett hundratal förtroendevalda på olika uppdrag inom förbundet.

Jonna konstaterar att det är kårerna som är förbundets styrka.

- De deltar och gör allt vi ber om, till exempel under gemensamt ansvar-insamlingen. Det var jättestort.

Läs mer

Läs mer om FiSSc på www.scout.fi.

Årtal

1907 fick scoutrörelsen sin start då Robert Baden-Powell samlade 20 pojkar på ett läger på Brownsea Island, utanför London.

1910 kom scoutrörelsen till Finland, som var ett av de första länderna där scoutingen fick fotfäste

1972 grundades Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry för att agera som samlande kraft för rörelsen

1976 grundades Finlands Svenska Scouter genom hopslagning av Finlands Svenska Flickscoutförbund och Finlands Svenska Scoutförbund

Siffror

70000 scouter finns det i Finland och knapp 5000 av dessa inom Finlands Svenska Scouter

2000 deltagare hade Finlands Svenska Scouter år 2015 på förbundets evenemang, som var 73 till antalet

16143 adventskalenderar såldes inom Finlands Svenska Scouter år 2015

3 miljoner frivilligtimmar görs av scouter varje år för att möjliggöra scoutverksamhet för barn och unga i Finland

45 miljoner scouter finns i över 200 länder

73716_t.jpg

Nytt nätverk för förbundens påverkare

Förbundsarenan har startat ett nytt nätverk kring intressebevakning och påverkansarbete. På den första träffen diskuterades bland annat hur vi tillsammans bättre kunde synliggöra tredje sektorns roll. Erfarenhetsutbyte och kommunikation är de första stegen mot mer samarbete.Läs mera »
29.05.2020 kl. 10:08
71323_t.jpg

''Att bygga upp förbundens förbund känns meningsfullt"

PROFILEN. Avgående ordförande Jonna Sahala är både stolt och tacksam då hon blickar tillbaka på det arbete som gjorts inom Svenska studieförbundet under de senaste åren. Hon är speciellt nöjd med den ökade gemenskapen mellan de finlandssvenska förbunden. Läs mera »
03.12.2019 kl. 14:27
70080_t.jpg

Kursplanering – från idé till verklighet

ARTIKEL. Kurser och utbildningar är en väsentlig del av många förbunds verksamhet. Trots att kursinnehållet varierar stort är det mycket gällande kursadministrationen som är väldigt lika och fungerade rutiner krävs för aktuella och intressanta kurser. Läs mera »
06.09.2019 kl. 11:28
66150_t.jpg

Att välkomna alla med - riktigt på riktigt

PÅ BORDET. ”Alla är välkomna med, men ingen har frågat om den får komma”. Sabina Fortelius på Finlands Svenska Scouter har jobbat med att sänka tröskeln för fler att komma med i scouterna. Här berättar hon om erfarenheterna.Läs mera »
05.11.2018 kl. 15:47
61231_t.jpg

Jonna Sahala ordförande för Studieförbundet 2018

NYHET. Jonna Sahala har valts till ordförande för Svenska studieförbundet år 2018. Som ordförande vill hon arbeta för samordning och aktiva nätverk inom det finlandssvenska förbundsfältet. Läs mera »
22.11.2017 kl. 15:14
58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi