61231.jpg

Jonna Sahala ordförande för Studieförbundet 2018

22.11.2017 kl. 15:14
NYHET. Jonna Sahala har valts till ordförande för Svenska studieförbundet år 2018. Som ordförande vill hon arbeta för samordning och aktiva nätverk inom det finlandssvenska förbundsfältet.

­– Jag ser att det klart finns ett behov av samordning och aktiva nätverk i det finlandssvenska förbundsfältet. Det finns många saker som skulle må bra av mera samarbete mellan förbunden och här har Studieförbundet en viktig roll som sammanförare av personer kring olika aktuella teman. Förbund som sådana samarbetar inte utan det är människorna i dem som behöver hitta varann och de bästa idéerna kommer vid olika slags möten mellan människor, säger Jonna Sahala.

Hon är verksamhetsledare för Finlands svenska scouter, som är ett av de 58 förbund och centralorganisationer som är medlem i Studieförbundet. Tillsammans representerar Studieförbundets medlemmar över 400 000 personmedlemmar och över 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar osv.)

Svenska studieförbundets uppgift är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland. En viktig del av verksamheten är nätverksträffar, där personer som arbetar inom olika organisationer träffas och diskuterar gemensamma teman.

– Studieförbundet är inne i en intressant fas där det gäller att både se nya möjligheter och skärpa den valda linjen. Jag har varit med i några år nu och tror att vi med gemensamma krafter kan ge frivilligverksamheten och förbunden en starkare röst via Studieförbundet, säger Jonna Sahala.

Jonna Sahala efterträder Micaela Romantschuk (Förbundet Hem och Skola i Finland) som ordförande. Övriga i styrelsen år 2018 är Frans Cederlöf (Finlands svenska skolungdomsförbund), Jeanette Harf (Finlands Svenska idrott), Kari Huhtala, (Finlands Svenska Andelsförbund), Nina af Hällström (SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder), Sonja Londen (Svenska hörselförbundet), Mette Strauss (KRAN), Pia Sundell (Barnavårdsföreningen i Finland) och Mia Wikström (Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC).

 

Svenska studieförbundets höstmöte hölls idag den 22 november i Helsingfors.
73716_t.jpg

Nytt nätverk för förbundens påverkare

Förbundsarenan har startat ett nytt nätverk kring intressebevakning och påverkansarbete. På den första träffen diskuterades bland annat hur vi tillsammans bättre kunde synliggöra tredje sektorns roll. Erfarenhetsutbyte och kommunikation är de första stegen mot mer samarbete.Läs mera »
29.05.2020 kl. 10:08
71323_t.jpg

''Att bygga upp förbundens förbund känns meningsfullt"

PROFILEN. Avgående ordförande Jonna Sahala är både stolt och tacksam då hon blickar tillbaka på det arbete som gjorts inom Svenska studieförbundet under de senaste åren. Hon är speciellt nöjd med den ökade gemenskapen mellan de finlandssvenska förbunden. Läs mera »
03.12.2019 kl. 14:27
70080_t.jpg

Kursplanering – från idé till verklighet

ARTIKEL. Kurser och utbildningar är en väsentlig del av många förbunds verksamhet. Trots att kursinnehållet varierar stort är det mycket gällande kursadministrationen som är väldigt lika och fungerade rutiner krävs för aktuella och intressanta kurser. Läs mera »
06.09.2019 kl. 11:28
66150_t.jpg

Att välkomna alla med - riktigt på riktigt

PÅ BORDET. ”Alla är välkomna med, men ingen har frågat om den får komma”. Sabina Fortelius på Finlands Svenska Scouter har jobbat med att sänka tröskeln för fler att komma med i scouterna. Här berättar hon om erfarenheterna.Läs mera »
05.11.2018 kl. 15:47
58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
54869_t.jpg

Dynamiskt kansli och moderna system hos Finlands Svenska Scouter

För personalen på Finlands Svenska Scouters (FiSSc) kansli är ingen dag den andra lik. Man stödjer medlemskårerna, driver projekt, sköter om fortbildning för ledare och personal samt arbetar tillsammans med förbundets förtroendevalda med verksamheten.Läs mera »
18.11.2016 kl. 07:57

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi