67126.jpg

Finlands svenska 4H – en lärande organisation med blicken framåt

08.01.2019 kl. 12:44
PÅ BORDET. 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Finlands svenska 4H fyller i år 90 år och utbildnings- och utvecklingsansvariga Harriet Sundholm skriver om vad som är på bordet hos dem.

Jag har ett intressant, inspirerande och motiverande arbete på Finlands svenska 4H. Jag lär mig något nytt varje dag och har förmånen att få arbeta med härliga kollegor. Jag vill gärna inspirera mina medmänniskor i deras arbete, tillika som jag får inspiration genom nätverkande. Allt detta ger mig arbetsglädje. I egenskap av utbildnings- och utvecklingsansvarig för organisationen har jag ett övergripande ansvar för 4H:s utbildningsinsatser och kompetensförsörjning och likaså ansvar för nätverkande med andra organisationers utbildnings- och utvecklingsaktörer. Jag blev invald i Svenska Studieförbundets styrelse på höstmötet i november 2018 och ser med iver och glädje framemot mitt förtroendeuppdrag.

Finlands svenska 4H är en barn- och ungdomsorganisation som samlar alla de svenskspråkiga 4H-föreningarna på fastlandet och på Åland. Vi kännetecknas av en lärande organisation. En lärande organisation är en organisation i ständig förändring och som anpassar sig efter omvärldens krav. Vi diskuterar kontinuerligt kompetensfrågor för att skapa en organisation som möter de utmaningar och likaså möjligheter vi står inför. Den föränderliga värld vi lever i kräver att vi är i tiden och att vi ser signaler vad gäller kompetensförsörjningen.

Finlands svenska 4H fyller detta år 90 år och vi lyfter fram vår verksamhet under jubileumsåret under devisen ”Vi lär genom att göra också följande 90 år”. Verksamhetsformerna har långt varit de samma över decennier men precis som allt annat i samhället har 4H, under 90 år utvecklats och i viss mån förändrats. Idag är förutom företagsamhet och arbetslivsfärdigheter, det aktiva medborgarskapet i centrum för verksamheten. 4H har genom tiderna varit en organisation som lärt ut färdigheter. En organisation för det icke-formella lärandet och det informella lärandet, vid sidan av det formella lärandet i skolorna.

För år 2019 har finansiering sökts för projektet Kompetenssteget vars övergripande mål är att ta tillvara och synliggöra ungas kompetens som de byggt upp genom deltagande i 4H-verksamheten och i förlängningen i att 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Det finns en beställning på att se över och definiera hela Finlands svenska 4H:s informella och icke-formella lärande. Likaså att synliggöra lärandet för medlemmar och läroanstalter samt även validera en del av lärandet så att deltagarna får en konkret, mätbar nytta utöver kunskap. Till detta hör även att tillhandahålla och ordna utbildningar och övrigt stöd till verksamhetsledarna i föreningarna.

Jag ser framemot att ingå i styrelsen för Svenska Studieförbundet där vi gemensamt kan diskutera och fundera över framtida verksamhetsförutsättningar inom den tredje sektorn med fokus på livskraftiga organisationer. Att bidra med egen kunskap och erfarenhet, hur vi inom 4H har jobbat kring kompetens och framförallt hur vi vill utvecklas inom detta område.   

 

Harriet Sundholm är utbildnings- och utvecklingsansvarig på Finlands Svenska 4H. År 2019 är hon också medlem i Svenska studieförbundets styrelse. I serien På bordet bjuder vi in gästskribenter från medlemsorganisationerna som berättar vad som är på bordet hos dem just nu.

Läs också

På bordet: Organisationerna har en framtid av Ulrika Krook

På bordet: Att välkomna alla med - riktigt på riktigt av Sabina Fortelius

68332_t.jpg

Kom ihåg att ha roligt tillsammans

Arbetsvälmående har varit ett aktuellt tema inom Svenska studieförbundet under det senaste året i och med Förbundsbarometern. På förbundsfrukosten i Vasa gjorde vi en gallup bland förbundsanställda där vi bad dem om tips för arbetsvälmående.Läs mera »
20.03.2019 kl. 12:07
68004_t.jpg

Kortsiktigt gå förbi förbunden

INGÅNGEN. Ibland verkar det anses att ”mannen på gatan” är en bättre representant för en grupp än någon som representerar en etablerad organisation. Kortsiktigt att nonchalera förbundens samlade erfarenhet, tycker Studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen.Läs mera »
05.03.2019 kl. 07:55
67981_t.jpg

Publicistförbundet värnar om yttrandefrihet

En av Svenska studieförbundets nyaste medlemsorganisationer upplever ett uppsving i verksamheten eftersom syftet är minst lika aktuellt nu som tidigare. Finlands Svenska Publicistförbund värnar om yttrandefriheten och pressfriheten. Läs mera »
04.03.2019 kl. 11:19
67957_t.jpg

Frivilligt engagemang - nyckeln till att ordna evenemang

PÅ BORDET. För att kunna ordna många evenemang behövs ofta frivilligt engagemang. Edny Fors på Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland berättar hur de gör för att ordna familjelägret, ett av deras största evenemang. Läs mera »
01.03.2019 kl. 13:18
67754_t.jpg

Rebecka Svedberg ny praktikant på Studieförbundet

NYHET. Svenska studieförbundet har fått en ny praktikant. Under våren kommer Rebecka Svedberg att göra praktik hos oss.Läs mera »
18.02.2019 kl. 08:58
67499_t.jpg

Ett mångkulturellt Svenskfinland skapas tillsammans

PÅ BORDET. Integration är ett ytterst aktuellt tema hos Bildningsalliansen. Henrika Nordin anser att Svenskfinland borde ha alla förutsättningar att skapa en miljö som är inkluderande med hjälp av fria bildningen och tredje sektorn.Läs mera »
04.02.2019 kl. 09:24
67470_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund gjorde något extra bra eller utmärkte sig förra året? Nominera organisationen till vandringspriset Årets förbund senast den 27 mars.Läs mera »
01.02.2019 kl. 08:03
67469_t.jpg

Gemenskap och bidrag via Sjuksköterskeföreningen

En av Svenska studieförbundets nyaste medlemmar är Sjuksköterskeföreningen i Finland. Där samlas sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor och akutvårdare till studiedagar, träffar och utbildningar.Läs mera »
01.02.2019 kl. 07:54
67380_t.jpg

Praktisk hjälp till föreningar Norr om Stan

Norr om Stan erbjuder tjugo föreningar i norra Helsingfors och Vanda konkret stöd och hjälp med bland annat löneutbetalningar. Föreningen koordinerar och sprider också information som enskilda föreningar skulle ha svårt att nå ut med.Läs mera »
25.01.2019 kl. 09:38

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi