Fem lärdomar jag tog med mig från Sicilien

03.04.2023 kl. 11:53
BLOGG. Vad lär man sig på kurs i teambuilding? Andrea Södergård på Röda Korset Åbolands distrikt listar fem saker hon tog med sig från Erasmus+-kursen i Italien.
Text: Andrea Södergård
Foto: Julia Hemgård
 

Som en av 18 personer fick jag chansen att delta i Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. I månadsskiftet februari-mars deltog jag i en fortbildning kring teamarbete i Italien. Här är fem lärdomar från min vecka i Palermo, Sicilien.

Arkitekturen och kyrkorna

På grund av dess placering mitt i Medelhavet mellan Afrika och Europa har ön alltid varit ett rikt handelscenter. Exotisk arkitektur blandas med pampig europeisk stil. Genom historien har rika köpmän försökt överträffa varandra genom att bygga nya kyrkor pampigare än den andra. På måndagen fick vi en guidad rundtur i staden där vi besökte flera av kyrkorna och de viktigaste skådeplatserna för Siciliens historia, som Quattro Cantti, det massiva fikonträdet där de första maffiaskjutningarna skedde, terrasser och fontäner. Fyra timmar och 10 000 steg senare hade vi en ganska klar bild av hela staden.

Olikheter ger nya perspektiv

Bulgarien, Belgien, Nederländerna och Finland. Deltagarna var från olika europeiska länder och hade en bred erfarenhet från olika yrken. Bland deltagarna fanns erfarenheter från grundskoleutbildningen, universitetsutbildningen, fria bildningen, förbund och organisationer och just de olika infallsvinklarna på lärande, gruppdynamik och grupparbete gav djup till diskussionerna. Att kunna dela med sig av olika erfarenheter, praktisk och teoretisk kunskap gjorde att vi under fyra dagar tillsammans kunde kartlägga olika aspekter av teamarbete.

Kursen var uppbyggd kring socialpedagogiska metoder, där vi som grupp tillsammans skulle kartlägga och lära oss av varandra. Hade man kommit med förväntningar att sitta i skolbänken, plugga teorier och skriva arbeten, blev man besviken. 

Med nya metoder i bagaget

Inklusion, motivation, trygga rum, nya förmågor, verktyg och aktiviteter. Det här var några av de saker vi som grupp ville ta med oss från fortbildningen. Kursen var uppbyggd kring socialpedagogiska metoder, där vi som grupp tillsammans skulle kartlägga och lära oss av varandra. Hade man kommit med förväntningar att sitta i skolbänken, plugga teorier och skriva arbeten, blev man besviken. Kom man till kursen med öppet sinne för nya metoder, nya upplevelser och nya infallsvinklar gav kursen så mycket. Eftersom jag i mitt jobb med att coacha frivilliga ofta använder mig av olika övningar var det otroligt lärorikt att delta och uppleva dem från ett deltagarperspektiv.

Vi borde tala mer om interkultur

Under den sista dagen på kursen fick vi besöka Moltivolti där man jobbar med interkulturella workshops och träningar för dem som jobbar inom sociala och undervisningssektorn för att lära oss om kulturer, värderingar för deltagarna med olika bakgrund. Under besöket fick vi höra mer om arbetet på Moltivolti. Vi behöver inte längre tala om mångkultur, det är ett faktum. Nu behöver vi fundera hur vi ska skapa ett interkulturellt samhälle, där olika kulturer inte bara lever sida vid sida, utan integreras i varandra.

Teamanda frodas inte genom snabba beslut och effektiva möten där man så snabbt som möjligt vill komma igenom föredragningslistan. Ibland är det inte viktigt vilket beslutet blir, utan diskussionen som leder fram till beslutet.

Ett bra teambygge kräver tid och energi

En bra teamanda kan inte byggas på distans. För att skapa ett starkt team behöver vi sätta tid och energi på att bygga den tillsammans. Det handlar om att skapa en känsla av att höra till, bli accepterad och att de erfarenhet och kunskaper man kommer med till bordet värderas. I föreningsvardagens brådska kan det lätt vara så att gemenskapen glöms bort. Teamanda frodas inte genom snabba beslut och effektiva möten där man så snabbt som möjligt vill komma igenom föredragningslistan. Ibland är det inte viktigt vilket beslutet blir, utan diskussionen som leder fram till beslutet.

Andrea Södergård är samordnare för kommunikation och frivilligverksamhet på Röda Korset Åbolands distrikt.

80634_t.jpg

En pigg 100-åring, ständigt i rörelse

BLOGG. Tålamod, ödmjukhet och djupandning. Det har krävts av Karin Lassenius som till stor del på distans började på ett nytt jobb på Samfundet Folkhälsan. Nu är det implementering av den nya strategin som driver arbetet framåt.Läs mera »
01.02.2022 kl. 10:01
80389_t.jpg

Hur har Ledarskapsakademin lyckats förverkliga sin vision?

PÅ BORDET. En hög ambitionsnivå gällande kvalitet och att inte kompromissa med någon del av helheten. Nora Ridgewell reflekterar över kärnan i Ledarskaps-akademins verksamhet som i år fyller 10 år.Läs mera »
11.01.2022 kl. 00:26
79885_t.jpg

Vem är förbundets målgrupp?

PÅ BORDET. Ett förbund kan behöva kommunicera till en brokig skara målgrupper bestående av privatpersoner, föreningar och distrikt. Hur undviker man fenomenet trasig telefon och når ut med rätt information till rätt personer? Tuuli Solhagen på Natur och Miljö reflekterar kring målgruppstänk.Läs mera »
23.11.2021 kl. 15:11
79580_t.jpg

Lugnet efter deadline

PÅ BORDET. Det skulle vara skönt att jobba på en tidning som bara kom ut en gång i månaden, tänkte jag ofta på den tiden jag jobbade på en dagstidning. Efter ett knappt år på Svenska Trädgårdsförbundet och som ansvarig redaktör för Trädgårdsnytt kan jag konstatera att verkligheten inte riktigt är sådan som jag trodde.Läs mera »
02.11.2021 kl. 07:18
79182_t.jpg

Digitala verktyg ger nya möjligheter

PÅ BORDET. Då vissa svänger sig med de nya digitala verktygen med vänster hand känns det för andra som ett stort svart hål man förväntas hoppa in i. Ira Vaskola skriver om hur de på Tekniska Föreningen i Finland tänker kring inkluderande verksamhet efter pandemin. Läs mera »
05.10.2021 kl. 08:30
78757_t.jpg

Namnbyte för att professionalisera verksamheten

PÅ BORDET. Regnbågsallians Svenskfinland är det nya namnet för organisationen som tidigare hette Regnbågsankan. Verksamhetsledare Ida Boucht påminner om att regnbågspersoner finns överallt och att också förbund bör se till att de känner sig trygga inom verksamheten.Läs mera »
03.09.2021 kl. 10:18
77983_t.jpg

Det gäller vår framtid

PÅ BORDET. Sydkustens landskapsförbund arbetar för att främja utbildning och kultur på svenska. Konkret handlar det om att påverka, utbilda, samarbeta och lyfta upp frågor till diskussion, skriver direktör Christel Björkstrand.Läs mera »
01.06.2021 kl. 14:45
77553_t.jpg

Varför behövs god förvaltning i föreningar?

PÅ BORDET. En positiv aspekt av pandemin är att vi har varit tvungna att ta ett digisprång och utvärdera vår verksamhet ur en ny synvinkel. Det gäller våra styrelser, fullmäktige och alla som jobbar med förvaltningsfrågor. Nu är det dags att tala om god förvaltning, skriver Kari Huhtala på Finlands Svenska Andelsförbund.Läs mera »
06.05.2021 kl. 07:48