Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

04.05.2023 kl. 13:37
Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut.

Förbundsarenans styrelse och medarbetare vill rikta att stort tack till alla våra medlemsorganisationer som svarat på Förbundsrundan 2023.

Svaren på medlemsenkäten kommer nu att läsas, analyseras och sammanställas av samhällsforskare Kaisa Kepsu. Rapporten Förbundsbaromtern 2023 planeras att ges ut den 30 augusti kl. 14 i SFV-huset G18, så reservera eftermiddagen redan nu.

Den insamlade informationen används också i vidare planering av verksamheten och för att utveckla Förbundsarenan.

- Svaren på medlemsenkäten för två år sedan har använts som grund för den nya strategin och också konkret som underlag för teman på nätverksträffar, för att planera och bygga upp projekt och i annan verksamhet. Vi har stora förhoppningar att kunna använda informationen om vår medlemskår i all vår verksamhet även denna gång, säger verksamhetsledare Mari Pennanen, som tillsammans med övriga på Förbundsarenan är iviriga att fördjupa sig i svaren.

Förbundsarenan verkar för att stärka förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov.

- Vi vet att det är svårt att hitta tid att svara på enkäter och vi är väldigt tacksamma för alla svar. Vi vet också att det finns möjligheter att ta lyra på gemensamma utmaningar och ta fram lösningar i förbundens egen arena för samverkan, och nu har vi mycket information att jobba vidare med, säger Mari Pennanen.

86534_t.jpg

Vem är årets ordförande 2023?

NYHET. Känner du en förbundsordförande som framgångsrikt skött sitt uppdrag? Förbundsarenans vandringspris delas i höst ut för tredje gången till en förbundsordförande. Nu kan du nominera!Läs mera »
idag kl. 11:49
86533_t.jpg

Vill du bli Förbundsarenans praktikant?

NYHET. Förbundsarenan söker en praktikant för hösten 2023. Vi letar efter en företagsam och nyfiken högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden och tredje sektorn.Läs mera »
idag kl. 11:24
86499_t.jpg

Tidskriftsombud ska stödja de finlandssvenska tidskrifterna

De finlandssvenska tidskrifterna får sitt första tidskriftsombud då Kim Malmberg i juni inleder sitt arbete på Förbundsarenan. Han ska under tre år arbeta för att förbättra de finlandssvenska tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Läs mera »
22.05.2023 kl. 14:40
86449_t.jpg

Bra planering underlättar då förbundet får en gåva

ARTIKEL. Ett förbund får plötsligt ta emot en testamentdonation eller en annan penninggåva. Det kan vara både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då?Läs mera »
15.05.2023 kl. 08:52
86215_t.jpg

Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:21
86195_t.jpg

Järjestöhopping – nyfiken på hur andra organisationer jobbar?

Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Förbundsarenan lanserar Järjestöhopping för att ge anställda inom finlandssvenska förbund möjligheten att bekanta sig med arbetet och kollegor inom finska organisationer, och vice versa.Läs mera »
03.05.2023 kl. 14:44
86168_t.jpg

Var snäll mot dig själv!

BLOGG. Hur ska man ta vara på det egna välmåendet och undvika att hamna i en stressfylld situation? Malin Ström på Svenska folkskolans vänner delar med sig av sina lärdomar från en kurs i stresshantering som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+ mobilitetsprogram. Läs mera »
28.04.2023 kl. 13:10
86142_t.jpg

Jubileum – mer än bara kostnader?

ARTIKEL. Då ett jubileum närmar sig för en organisation handlar mycket om planering. Men vad innebär detta i praktiken? När ska planeringsarbetet för ett jubileum börja och kan ett jubileum faktiskt också generera inkomster?Läs mera »
26.04.2023 kl. 11:31