Tidskriftsombud ska stödja de finlandssvenska tidskrifterna

22.05.2023 kl. 14:40
De finlandssvenska tidskrifterna får sitt första tidskriftsombud då Kim Malmberg i juni inleder sitt arbete på Förbundsarenan. Han ska under tre år arbeta för att förbättra de finlandssvenska tidskrifternas verksamhetsförutsättningar.

Kim Malmberg, 55, har jobbat som journalist och konsult inom mediebranschen under hela sitt arbetsliv men har också själv ett förflutet inom förbundsverksamhet och tidskriftsproduktion.

– Hela mitt arbetsliv har jag brunnit för tidnings- och tidskriftsmakeriet och ser väldigt mycket fram emot att få jobba med ovärderliga tidskrifter som är kulturbärande för Svenskfinland, säger Kim Malmberg.

Just nu utkommer 86 finlandssvenska tidskrifter med en imponerande mångfald och bredd. Inom floran finns allt från mindre medlemstidningar som görs med endast frivilliga krafter med upplagor på några hundratal exemplar till redaktioner med heltidsanställd personal och stora upplagor.

Hela mitt arbetsliv har jag brunnit för tidnings- och tidskriftsmakeriet

På sajten tidskrift.fi samlas de finlandssvenska tidskrifterna. En del av dem kämpar med ökande kostnader och minskade läsarsiffror och intäkter. Andra tidskrifter klarar sig bra men vill ändå gärna hitta samarbeta kring till exempel distribution eller digitalisering av innehållet. Ifjol gjordes en omfattande kartläggning av de finlandssvenska tidskrifterna och tidskriftsombudet ska nu ta itu med de åtgärdsförslag som presenterades i rapporten Tidskriftsbarometern 2022.

Kim Malmberg ska bland annat utveckla samarbetslösningar och arbeta med läsarundersökningar, digitalisering och webbutgivning – i samarbete med tidskrifterna.

– Digitaliseringen är lättare sagd än gjord. Våra undersökningar visar att papperstidskriften fortfarande är väldigt omtyckt av läsarna och att gå in för digitala utgåvor är inte automatiskt en fungerande ersättande lösning. Samtidigt skapar höjda tryck- och distributionskostnader avsevärda problem för en del av de finlandssvenska tidskrifterna. Att lösa denna ekvation hör till de svåraste uppgifterna, säger Malmberg.

– Vi är väldigt glada för att Förbundsarenan nu kan erbjuda mer omfattande stöd till tidskrifterna. De finlandssvenska tidskrifterna behöver ett eget ombud, som kan lyfta fram tidskrifternas betydelse och vid behov tala för dem, men framförallt jobba med och för tidskrifterna utgående från vad de behöver för stöd. Huvudfokus för Kim Malmberg blir att jobba med att skapa samarbetsförutsättningar och hållbara lösningar för de enskilda tidskrifterna, så vi även i framtiden har en bred och berikande utgivning av tidskrifter på svenska i Finland, säger Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen.

Det treåriga projektet Tidskriftsombud finansieras av Föreningen Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden. Målet är att tidskriftombudets arbete stärker förutsättningarna för de finlandssvenska tidskrifterna att utvecklas hållbart.

Mer information 

Tidskriftsombud Kim Malmberg, 0400-588068, kim.malmberg@forbundsarenan.fi
Verksamhetsledare Mari Pennanen, 040–7030279, mari.pennanen@forbundsarenan.fi 
 

 Läs mer om de finlandssvenska tidskrifterna på Tidskrift.fi

86534_t.jpg

Vem är årets ordförande 2023?

NYHET. Känner du en förbundsordförande som framgångsrikt skött sitt uppdrag? Förbundsarenans vandringspris delas i höst ut för tredje gången till en förbundsordförande. Nu kan du nominera!Läs mera »
idag kl. 11:49
86533_t.jpg

Vill du bli Förbundsarenans praktikant?

NYHET. Förbundsarenan söker en praktikant för hösten 2023. Vi letar efter en företagsam och nyfiken högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden och tredje sektorn.Läs mera »
idag kl. 11:24
86449_t.jpg

Bra planering underlättar då förbundet får en gåva

ARTIKEL. Ett förbund får plötsligt ta emot en testamentdonation eller en annan penninggåva. Det kan vara både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då?Läs mera »
15.05.2023 kl. 08:52
86216_t.jpg

Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:37
86215_t.jpg

Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:21
86195_t.jpg

Järjestöhopping – nyfiken på hur andra organisationer jobbar?

Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Förbundsarenan lanserar Järjestöhopping för att ge anställda inom finlandssvenska förbund möjligheten att bekanta sig med arbetet och kollegor inom finska organisationer, och vice versa.Läs mera »
03.05.2023 kl. 14:44
86168_t.jpg

Var snäll mot dig själv!

BLOGG. Hur ska man ta vara på det egna välmåendet och undvika att hamna i en stressfylld situation? Malin Ström på Svenska folkskolans vänner delar med sig av sina lärdomar från en kurs i stresshantering som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+ mobilitetsprogram. Läs mera »
28.04.2023 kl. 13:10
86142_t.jpg

Jubileum – mer än bara kostnader?

ARTIKEL. Då ett jubileum närmar sig för en organisation handlar mycket om planering. Men vad innebär detta i praktiken? När ska planeringsarbetet för ett jubileum börja och kan ett jubileum faktiskt också generera inkomster?Läs mera »
26.04.2023 kl. 11:31