Förbundsarenan lanserar Finansieringsfika

07.07.2023 kl. 10:03
NYHET. Förbundsarenan lanserar Finansieringsfika. Våra medlemsförbund bjuds in för att få ta del av aktuell information kring finansieringskällor och diskutera.

Bild: Joanna Lindén-Montes

Inom ramen för projektet Finansieringskällor för förbunden har det bland annat ordnats flera workshops för medlemsförbund, en sparringgrupp om företagssponsring, ett seminarium om fundraisingens möjligheter samt flera nätverksträffar med teman kring finansieringskällor. Dessa typer av verksamheter kommer även fortsättningsvis att ordnas. 

Men från och med augusti kommer Förbundsarenan dessutom att ordna onlinetillfällen som går under namnet Finansieringsfika en gång i månaden för intresserade.

Syftet med Finansieringsfika är att vem som helst från våra medlemsförbund kan komma med och lyssna och diskutera aktualiteter från finansieringsfältet. Tillfällena kommer också innehålla aktuell information kring vad som är på gång inom själva projektet.

Förbundsarenan koordinerar under våren 2024 en större synlighetskampanj kring testamentgivning. Arbetet med denna kampanj är i full gång och i samband med den första Finansieringsfikan, som är den 18 augusti, berättar vi mer om kampanjen.

Finansieringsfika är också ett tillfälle där det går att ställa frågor om och kring finansieringskällor av olika slag. Det går självklart också bra att ställa frågor på förhand. Tanken är att skapa en dynamisk mötesplats för dialog och nätverkande kring finansieringskällor.

Första finansieringsfikan hålls den 18.8 kl. 8.30-10. 

Anmäl dig till Finansieringsfika via denna länk.

Välkomna med!

87618_t.jpg

Förbundsarenan jobbar för jämlikhet också i den egna verksamheten

ARTIKEL. Förbundsarenans styrelse har i år tagit fram en jämlikhetsplan. Planen stöder både det egna arbetet och kan förhoppningsvis fungera som inspiration för medlemsförbunden.Läs mera »
29.09.2023 kl. 16:58
87615_t.jpg

Gemenskap i föreningslivet

BLOGG. Efter ett år på Finlands svenska biblioteksförening kan Michelle Mattfolk konstatera att hon är tacksam för att få jobba med verksamhet som engagerar och bidrar till gemenskap.Läs mera »
29.09.2023 kl. 11:59
87335_t.jpg

Tongåvan – musik och medelsinsamling för civilsamhället

ARTIKEL. Tongåvan är ett program som kombinerar önskemusik och välgörenhet. Kanske ditt förbund kunde samarbeta med Tongåvan gällande insamling av medel?Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:49
87330_t.jpg

Företagssponsring – hur kan en organisation attrahera sponsorer?

ARTIKEL. Sponsring har stor potential för finlandssvenska förbund. En sparringgrupp har jobbat kring temat och här kommer tips för förbund som vill jobba för att få till samarbeten med företag.Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:25
87260_t.jpg

Rädda bildningen - skriv under adress!

NYHET. Rädda bildningen! Låt studiecentralerna fortsätta utbilda för och tillsammans med civilsamhället. Skriv under studiecentralernas adress.Läs mera »
01.09.2023 kl. 13:12
87243_t.jpg

Arbetsvälmående och lärande i Barcelona

BLOGG. Patricia Wessman, administrativ chef på FDUV, reflekterar kring livslångt lärande och att ödmjukt utmana sig själv. Det är något hon fick prova på under en Erasmus+-fortbildning i Barcelona.Läs mera »
31.08.2023 kl. 14:51
87217_t.jpg

Vem ska sitta i Förbundsarenans styrelse?

NYHET. På höstmötet är det dags att välja nya styrelsemedlemmar till Förbundsarenan. Vem vill du se i styrelsen nästa år? Nu kan du nominera kandidater.Läs mera »
29.08.2023 kl. 16:24
87201_t.jpg

Förbundsbarometern: Medlemsantalet ökar i många förbund

NYHET. De finlandssvenska förbunden har klarat sig väl genom coronapandemin och verkar överlag må bra. Medlemsantalet har till och med ökat i fler förbund än det har minskat, lyfter forskare Kaisa Kepsu fram i rapporten Förbundsbarometern. Läs mera »
30.08.2023 kl. 14:00
87061_t.jpg

Problemlösning på Cypern

BLOGG. Det är väl klart att man vet vad problemet är, eller? Johanna von Rutenberg på FDUV delar med sig av sina aha-upplevelser från en kurs kring problemlösning som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. Läs mera »
09.08.2023 kl. 16:55