Insamlingslov, testamenten och sponsring - häng med i höst

08.08.2023 kl. 10:13
BLOGG. Är det lönt för en organisation att skaffa ett insamlingslov? Hur kan vi kommunicera att vem som helst gärna får testamentera till oss? Och var hittar vi sponsorer? Projektledare Robert Nilsson ger en överblick över vad Förbundsarenan erbjuder för stöd i höst.

Text: Robert Nilsson

Sedan projektet Finansieringskällor för förbunden startades hösten 2022 har jag hunnit träffa 48 av Förbundsarenans totalt 67 medlemsförbund. Det har blivit många diskussioner om olika finansieringskällor.

Över hälften av dem jag träffat har sagt sig vilja veta mer om medelsinsamling genom donationer. Frågor som hur en organisation kan skaffa sponsorer till evenemang, varifrån penninginsamlingslov söks och hur mycket administrativt arbete som kommer med ett sådant lov har dominerat diskussionerna.

Jag har också, vid flera tillfällen, fått frågan om huruvida det alls är lönt för en viss organisation att söka ett penninginsamlingslov. En bra och relevant fråga som kräver ett längre svar. Svaret är att det beror på.

Anledningen till detta hänger samman med att ett insamlingslov i sig inte är annat än en typ av ”stämpel på ett papper”. För att den stämpeln ska kunna leda till något konkret (i det här fallet ett tillskott av kapital) krävs det parallella insatser, bland annat kommunikation kring såväl behov som resultat.

Vilka är de personer, företag eller andra typer av institutioner som kan tänkas vara intresserade av att stödja just er verksamhet ekonomiskt?

Om en organisation vill samla in medel via donationer behöver man först och främst fundera kring vilka de potentiella givarna kan tänkas vara. Vilka är de personer, företag eller andra typer av institutioner som kan tänkas vara intresserade av att stödja just er verksamhet ekonomiskt?

Olika organisationer har olika förutsättningar att lyckas med medelsinsamling inom olika givarsegment eller kategorier. Det som fungerar för organisation A fungerar inte nödvändigtvis för organisation B och så vidare.

Medelsinsamling är således inte en ”quick-fix” eller ens något som passar alla förbund utan det är i stor utsträckning datastyrt och tidskrävande. Data måste samlas in, bearbetas och utvärderas. Detta är också anledningen till att svaret på frågan om det är lönt att skaffa ett insamlingslov blir just att det beror på.

Så hur börjar en organisation med medelsinsamling på enklaste sätt? Jag föreslår testamentgivande, eftersom donationer till organisationer via testamenten blir vanligare i Finland. VaLa (Ansvarsfullt Donerande/Vastuullinen Lahjoittaminen) lyfter fram att siffror från de senaste åren visat att antalet personer som upprättat testamente ökat och att antalet personer villiga att stödja civilsamhället genom testamentdonationer också ökat så betyder ju det att det finns en slags medvind eller potential för den här typen av givande.

Bara när en organisation aktivt talar om vilka behov som finns och vilka effekter deras verksamhet kan generera om de får ett tillskott av kapital kan donationer ens inträffa. 

För att aktivt be om donationer via testamenten  behövs inget insamlingslov. Vilken registrerad förening som helst kan upplysa sina medlemmar, finansiärer och övriga om att det går att donera till dem via testamente. Kommunikationen kring detta behöver lyfta fram att det går att donera genom testamente, varför den typen av donation är viktig för organisationen och vad en donation faktiskt kan betyda för både verksamheten och resultaten av arbetet.

Bara när en organisation aktivt talar om vilka behov som finns och vilka effekter deras verksamhet kan generera om de får ett tillskott av kapital kan donationer ens inträffa. Det är här som jag tänker att alla kan börja sitt arbete mot egen medelsinsamling.

Kom igång med hjälp av Förbundsarenan

Under hösten 2023 ordnar Förbundsarenan  sparringgrupper utgående från behov och önskemål som kommit fram i möten med våra medlemsförbund.

Det blir en sparringgrupp med fokus på hur en organisation kan arbeta för att knyta sponsorer till verksamheten. I sparringgruppen om företagssponsring får deltagarna en insikt i vad sponsring faktiskt är och hur en verksamhet kan paketeras för att möjligen attrahera sponsorer. Deltagarna får dessutom möjligheten att göra fiktiva sponsoransökningar som skickas till våra två samarbetsparter. Johan Finnberg från Buster Boats och Joakim Frimodig från CapMan är med och läser, bedömer och coachar deltagarna i arbetet med att göra sponsoransökningar.

Under våren 2024 kommer Förbundsarenan att koordinera en testamentkampanj för sina medlemsförbund. Kampanjens syfte är att hjälpa medlemsförbunden att synliggöra att (testament)givande är ett sätt för människor att på sikt hjälpa och stärka civilsamhället. Tillsammans arbetar vi fram modeller för hur organisationer kan kommunicera detta på ett bra sätt.

Som stöd i processen ordnar vi två sparringgrupper för intresserade. I sparringgruppen för testamentkampanjen får intresserade en insikt kring hur en organisation kan kommunicera utåt kring testamentgivande. Vi tittar på olika exempel från andra organisationer och jobbar fram en gemensam kommunikationsplan för kampanjen som inleds under början av 2024.

Som ett extra stöd har vi dessutom en sparringgrupp med tema insamlingslov. Även om testamentdonationer i sig inte kräver ett insamlingslov vill vi erbjuda en tydligare bild av vad ett insamlingslov faktiskt är, innebär och för med sig för en organisation. Ett insamlingslov kan i förlängningen möjliggöra en bredare och mer vässad kommunikation för att få donationer.  

Det är absolut rätt tid för organisationer att nu fundera på och kring medelsinsamling och penninginsamlingslov. Det kan vara bra att ta steg mot att bredda sina finansieringskällor då vi nu befinner oss i en tid av osäkerhet gällande framtida finansiering.

Den verksamhet som ni denna höst kan ta del av är Förbundsarenans sätt att erbjuda ett så brett och riktat stöd som möjligt kring dessa frågor. Det här ska bli spännande, välkomna med!

PS. Missa inte heller Finansieringsfika, månatliga träffar med info om vad som är på gång och med möjligheter att fråga och diskutera.

87618_t.jpg

Förbundsarenan jobbar för jämlikhet också i den egna verksamheten

ARTIKEL. Förbundsarenans styrelse har i år tagit fram en jämlikhetsplan. Planen stöder både det egna arbetet och kan förhoppningsvis fungera som inspiration för medlemsförbunden.Läs mera »
29.09.2023 kl. 16:58
87615_t.jpg

Gemenskap i föreningslivet

BLOGG. Efter ett år på Finlands svenska biblioteksförening kan Michelle Mattfolk konstatera att hon är tacksam för att få jobba med verksamhet som engagerar och bidrar till gemenskap.Läs mera »
29.09.2023 kl. 11:59
87335_t.jpg

Tongåvan – musik och medelsinsamling för civilsamhället

ARTIKEL. Tongåvan är ett program som kombinerar önskemusik och välgörenhet. Kanske ditt förbund kunde samarbeta med Tongåvan gällande insamling av medel?Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:49
87330_t.jpg

Företagssponsring – hur kan en organisation attrahera sponsorer?

ARTIKEL. Sponsring har stor potential för finlandssvenska förbund. En sparringgrupp har jobbat kring temat och här kommer tips för förbund som vill jobba för att få till samarbeten med företag.Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:25
87260_t.jpg

Rädda bildningen - skriv under adress!

NYHET. Rädda bildningen! Låt studiecentralerna fortsätta utbilda för och tillsammans med civilsamhället. Skriv under studiecentralernas adress.Läs mera »
01.09.2023 kl. 13:12
87243_t.jpg

Arbetsvälmående och lärande i Barcelona

BLOGG. Patricia Wessman, administrativ chef på FDUV, reflekterar kring livslångt lärande och att ödmjukt utmana sig själv. Det är något hon fick prova på under en Erasmus+-fortbildning i Barcelona.Läs mera »
31.08.2023 kl. 14:51
87217_t.jpg

Vem ska sitta i Förbundsarenans styrelse?

NYHET. På höstmötet är det dags att välja nya styrelsemedlemmar till Förbundsarenan. Vem vill du se i styrelsen nästa år? Nu kan du nominera kandidater.Läs mera »
29.08.2023 kl. 16:24
87201_t.jpg

Förbundsbarometern: Medlemsantalet ökar i många förbund

NYHET. De finlandssvenska förbunden har klarat sig väl genom coronapandemin och verkar överlag må bra. Medlemsantalet har till och med ökat i fler förbund än det har minskat, lyfter forskare Kaisa Kepsu fram i rapporten Förbundsbarometern. Läs mera »
30.08.2023 kl. 14:00
87061_t.jpg

Problemlösning på Cypern

BLOGG. Det är väl klart att man vet vad problemet är, eller? Johanna von Rutenberg på FDUV delar med sig av sina aha-upplevelser från en kurs kring problemlösning som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. Läs mera »
09.08.2023 kl. 16:55