Utmaningar och lösningar för civilsamhällets finansiering

15.11.2023 kl. 08:45
BLOGG. Sedan våren har diskussionerna om statsunderstöd till civilsamhället varit intensiva. Från regeringshåll har det klart framgått att statsunderstöd, som utgör en betydande del av många organisationers inkomster, kommer att minska.

Text: Robert Nilsson

Att överväga nedskärningar för att balansera statens inkomster och utgifter kan i sig vara förståeligt. Men dessa planer på nedskärningar kan även tolkas som att staten signalerar att civilsamhället från och med nu bör hantera sin finansiering (mer) på egen hand. Detta kan uppfattas som att statens engagemang och uppskattning för civilsamhällets roll som samarbetspartner minskar.

Det är oroande att regeringen, i samma takt som när nedskärningar aviserats, inte har presenterat särskilt många förslag till konkreta lösningar för organisationer att hantera nedskärningarna. Detta bidrar till att skapa en osäkerhet för civilsamhällets framtid. Det är nu det skulle behövas mer dialog och initiativ som kan hjälpa civilsamhället att anpassa sig till denna kommande förändring.

Nu är tiden för lösningar och lösningsmodeller, inte bara beslut om nedskärningar.

Jag anser att det är ansvarslöst att avisera nedskärningar utan att samtidigt erbjuda lösningar och lösningsmodeller. Organisationer i civilsamhället har upprepade gånger lyfts fram som viktiga samarbetspartners och till och med som komplement till offentliga tjänster. Civilsamhället är i allra högsta grad en garant för demokratins utveckling i Finland.

Nu måste initiativ för civilsamhällets framtida finansiering prioriteras! Det är dags att från statens sida:

  • Se över tiden för behandling av insamlingslov. Behandlingstiden för sådana ansökningar är alltför lång. Här behövs göras investeringar och satsningar för att ge organisationer möjlighet att snabbare kunna ställa om mot denna nya verklighet.
  • Granska regelverket för småskaliga penninginsamlingar. Gränsen för småskaliga penninginsamlingar skulle kunna höjas från 10 000 euro till 20 000 euro. För närvarande får en småskalig penninginsamling pågå under max tre månader. Den tiden borde förlängas till sex månader för att ge organisationer bättre tid och möjlighet att kunna utnyttja det så kallade lilla insamlingslovet.
  • Förbättra regelverket för testamentdonationer och arv. Denna skattefria inkomstkälla är viktig för organisationer. Det skulle nu vara ett utmärkt läge att hämta inspiration från Danmarks och den så kallade 30-procentsprincipen, en princip som innebär att vissa arvingar betalar lägre arvsskatt samtidigt som civilsamhället får en del. Modellen främjar på sikt ökat givande till civilsamhället och stärker därmed dess roll.

Det finns fler åtgärder som kan vidtas för att uppmuntra ökat givande till civilsamhället. Nu är tiden för lösningar och lösningsmodeller, inte bara beslut om nedskärningar.

Robert Nilsson arbetar som projektledare för Förbundsarenans projekt Finansieringskällor för förbunden.

88334_t.jpg

Är du Förbundsarenans verksamhetskoordinator?

NYHET. Vill du jobba med och för ideella organisationer? Drivs du av att planera och förverkliga evenemang och projekt? Är du dessutom intresserad av att hantera både kommunikations- och administrationsuppgifter? Då kan du vara den kollega vi letar efter. Ta chansen att bli en central del av Förbundsarenans team! Läs mera »
04.12.2023 kl. 15:24
88333_t.jpg

”De finlandssvenska förbunden konkurrerar inte, utan kompletterar varandra”

ARTIKEL. Det har hänt mycket under Viveca Hagmarks tre år som Förbundsarenans ordförande. En pandemi, ett digitalt jättekliv och ekonomiska utmaningar. Men fram för allt har Förbundsarenan utvecklats och ytterligare hittat sin form under Vivecas ordförandeskap.Läs mera »
04.12.2023 kl. 14:58
88330_t.jpg

Verksamheten utvecklas om någon vågar ställa frågor

BLOGG. Paktering av information, personlig utveckling och framtidshopp. ÅA-studerande Sofia Blomqvist har gjort en tremånaders praktik på Förbundsarenan denna höst och berättar vad hon tar med sig.Läs mera »
04.12.2023 kl. 11:04
88325_t.jpg

Samla in pengar utan insamlingstillstånd?

ARTIKEL. Kan en organisation samla in pengar utan att ha ett insamlingstillstånd? Svaret är ja. Förbundsarenans projektledare Robert Nilsson listar några exempel då det är möjligt. Läs mera »
04.12.2023 kl. 08:15
88259_t.jpg

Dags att kommunicera om pengar och effekter 

ARTIKEL. Årsberättelse och bokslut kan och ska användas för att kommunicera betydelsen av verksamheten. När verksamhetsåret 2023 går mot sitt slut poängterar projektledare Robert ”Robban” Nilsson betydelsen av att berätta om både pengar och resultat av verksamheten. Läs mera »
27.11.2023 kl. 15:44
88176_t.jpg

Linnéa Henriksson vald till ordförande för Förbundsarenan 2024

NYHET. Förbundsarenan sammanför och stöder de finlandssvenska förbunden. Nyvalda ordförande Linnéa Henriksson lyfter fram betydelsen av Förbundsarenan som en viktig del i strukturerna som upprätthåller Svenskfinland. Läs mera »
20.11.2023 kl. 15:01
88194_t.jpg

Civilsamhällets betydelse lyftes fram på Förbundsarenans höstmöte

NYHET. Hur syns civilsamhället i regeringsprogrammet? Statssekreterare Mikaela Nylander lyfte fram regeringens åtgärder för att förbättra verksamhetsförutsättningarna, då medlemsförbunden samlades till höstmöte.Läs mera »
20.11.2023 kl. 14:07
88143_t.jpg

Nyckeln till att engagera unga?

ARTIKEL. ”För att förstå andra måste man förstå sig själv”. Så säger Ted Svensson, projektkoordinator på Norr om Stan, på nätverksträffen för förbundens sakkunniga om att engagera unga. Han berättar att bland annat attityd och tydliga morötter är avgörande när man vill jobba så att unga engageras. Läs mera »
16.11.2023 kl. 13:27