Dags att kommunicera om pengar och effekter 

27.11.2023 kl. 15:44
ARTIKEL. Årsberättelse och bokslut kan och ska användas för att kommunicera betydelsen av verksamheten. När verksamhetsåret 2023 går mot sitt slut poängterar projektledare Robert ”Robban” Nilsson betydelsen av att berätta om både pengar och resultat av verksamheten. 

- Jag tror att vi kan maximera vår påverkan genom att tala mer om pengar och resultat av vårt arbete, säger Robert ”Robban” Nilsson

Han har under det gångna året märkt att det på Förbundsarenans nätverksträffar talats om att organisationer inom civilsamhället bör vara mer öppna kring pengar, men samtidigt märkt att det saknas modeller och exempel på hur man gör. 

Kan vi utgå från att alla våra medlemmar och andra målgrupper noggrant läser våra årsberättelser? Jag tror inte det.

Att presentera verksamheten, resultat och effekter i våra årsberättelser är en standardpraxis för de flesta organisationer. Robban föreslår ändå att vi tänker bredare och använder det vi redan har.  

- Kan vi utgå från att alla våra medlemmar och andra målgrupper noggrant läser våra årsberättelser? Jag tror inte det. Därför borde vi tänka bredare och använda fler kommunikationskanaler för att nå en bredare publik då vi ska synliggöra arbete, resultat och effekter, säger Robban. 

Utvidgat perspektiv på kommunikation 

I stället för att enbart förlita sig på årsberättelser för att presentera centrala resultat och siffror gällande verksamheten bör organisationer överväga att använda fler kommunikationskanaler såsom nyhetsbrev, medlemstidningar och sociala medier, för att nå en bredare publik. Detta hjälper till att synliggöra arbete, resultat och effekter på ett mer tillgängligt sätt. 

- En kraftfull metod för att inkludera ekonomi, resultat och effekter i kommunikationen är genom användning av storytelling och personliga berättelser, säger Robban. 

Genom personliga berättelser från till exempel styrelsemedlemmar, anställda, frivilliga eller personer som fått nytta av organisationens arbete kan organisationens verksamhet belysas på ett mer engagerande och attraktivt sätt. 

En ökad öppenhet och transparens om organisationers ekonomi och resultat gynnar både organisationer och dess stödjare.

När organisationer sprider berättelser kan det enligt Robert Nilsson till och med leda till att fler människor stöder organisationens verksamhet.  

- En ökad öppenhet och transparens om organisationers ekonomi och resultat gynnar både organisationer och dess stödjare. Människor är mer benägna att engagera sig eller stödja en organisation som visar vad bidrag, understöd och medlemsavgifter använts till och vilka resultat som pengarna lett till, säger Robert Nilsson.  

Samtidigt som vi talar mer öppet om ekonomi och resultat så är det bra att vi påminner oss om att det vi egentligen talar om är faktiskt mer än ”bara” ekonomi och resultat. Då vi berättar om våra verksamheter genom personliga berättelser så talar vi också om hopp, gemenskap och en bättre framtid på ett konkret och transparent vis.  

Genom att tala mer öppet om pengar och effekter, inte bara som kalla siffror i årsberättelser utan som symboler för förändring, empati och hopp kan organisationer skapa en mer inkluderande värld.

- Tillsammans kan vi fortsätta att påverka liv, skapa lösningar och bygga en mer inkluderande värld. Genom att kommunicera på ett transparent sätt kan organisationer inspirera andra att följa med på resan mot deras mål och visioner. Genom att tala mer öppet om pengar och effekter, inte bara som kalla siffror i årsberättelser utan som symboler för förändring, empati och hopp kan organisationer skapa en mer inkluderande värld, säger Robban.  

 

88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38
88872_t.jpg

Liten ökning i antalet anställda i förbunden

Antalet anställda i Förbundsarenans medlemsförbund har ökat med nästan sex helårsverken. Det visar statistiken som Förbundsarenan samlat in.Läs mera »
02.02.2024 kl. 13:39
88794_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2024 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2024 kl. 08:30
88824_t.jpg

Vi ärvde en fastighet – tack gärna!

BLOGG. Gemensamma värderingar som syns bland annat i intakta syltburkar från 1990-talet. Camilla Sederholm på Natur och Miljö skriver om en överraskning i form av en testamentdonation, som innebar arbete, funderingar och tacksamhet. Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:56
88823_t.jpg

Nadina Vihinen är Förbundsarenans nya verksamhetskoordinator

NYHET. Nätverksträffar, projekt, kommunikation och verksamhetsutveckling. Det kommer Nadina Vihinen att börja jobba med på Förbundsarenan. Hon ser fram emot att lära känna alla 68 medlemsorganisationer närmare.Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:26
88796_t.jpg

Mia Wikström vald till Förbundsarenans viceordförande

NYHET. Efter en paus på några år gör Mia Wikström comeback i Förbundsarenans styrelse. Hon valdes nu till vice ordförande och vill i styrelsen jobba för de finlandssvenska förbundens gemensamma arena för samverkan.Läs mera »
26.01.2024 kl. 14:00
88741_t.jpg

Civilsamhället och banktjänster - ojämlikhet och möjligheter?

BLOGG. Bankavgifter är nödvändiga kostnader för föreningar och organisationer. En ny undersökning visar dessutom att bankavgifterna är en kostnadsfaktor för organisationer i civilsamhället som varierar stort.Läs mera »
22.01.2024 kl. 10:48
88592_t.jpg

Julia brinner för brandet 

ARTIKEL. Efter fyra år på Förbundsarenan drar verksamhetsutvecklare Julia Hemgård vidare till nästa utmaning, nämligen att bli projektledare på Niva Education. Julia lämnar Förbundsarenan i början av januari och inleder då sitt nya jobb.Läs mera »
08.01.2024 kl. 10:53
88562_t.jpg

Nytta, nöje och nåd genom nätverk

BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.Läs mera »
04.01.2024 kl. 11:31