Verksamheten utvecklas om någon vågar ställa frågor

04.12.2023 kl. 11:04
BLOGG. Paktering av information, personlig utveckling och framtidshopp. ÅA-studerande Sofia Blomqvist har gjort en tremånaders praktik på Förbundsarenan denna höst och berättar vad hon tar med sig.

Efter tre intensiva månader som praktikant på Förbundsarenan lämnar jag tillbaka nycklarna och datorn till kontoret och försöker samla tankarna om min praktik. De har inte riktigt satt sig ännu, men en sak jag är säker på är att nyttan av den här praktiken sträcker sig längre än arbetsuppgifterna som jag har haft.

Praktiken har varit en välkommen variation till mina studier i statskunskap och organisation och ledning vid Åbo Akademi. Jag har fått jobba med mångsidiga uppgifter inom administration och kommunikation, och att bli en del av ett team bestående av olika personligheter och styrkor där alla hjälper varandra har varit givande på många sätt. Att även mina synpunkter har värderats inom allt från mindre beslut till strategisk verksamhetsplanering är något som har gett mig nytt självförtroende och jag har uppskattat mycket.

Diskussioner om utmaningar och framför allt möjligheter inom organisationerna har varit berikande och lärorika.

Att förbereda och delta i nätverksträffar och större evenemang har varit en höjdpunkt, där jag har haft möjlighet att utbyta tankar och idéer med representanter från olika förbund. Diskussioner om utmaningar och framför allt möjligheter inom organisationerna har varit berikande och lärorika.

För mig som är intresserad av kommunikation av alla dess slag har det varit särskilt intressant att få utvecklas inom hur man paketerar information i olika sammanhang för att öka engagemang. Det har känts meningsfullt att bidra till vardagen i en organisation som fokuserar på att främja dialog och kunskapsutbyte mellan organisationer som jobbar för samhällelig förändring, så att de kan lyckas ännu bättre. 

Jag har också insett att det är värt att fullt leva sig in i rollen som nykomling och ställa frågor

Jag vågar påstå att jag också har utvecklats lite på ett personligt plan. En lärdom från praktiken har varit att allt inte behöver vara helt perfekt för att vara tillräckligt. Jag har också insett att det är värt att fullt leva sig in i rollen som nykomling och ställa frågor - det leder ibland till att andra också får sig en tankeställare om något som har upplevts som en självklarhet, vilket kan utveckla verksamheten på sikt. Jag tror att det är ett tankesätt som är bra att hålla fast vid också i framtiden. 

Praktiken har gett mig en inblick i en gemenskap av en helt ny magnitud. Det har varit inspirerande att se hur förbunden kan stödja varandra och samarbeta mot gemensamma mål trots att de är så olika. Efter att ha fått en djupare förståelse för mångfalden av verksamhet som bedrivs inom fältet för att motverka bland annat ensamhet och polarisering, tar jag med mig en färsk dos framtidshopp och motivation från min tid på Förbundsarenan.

Sofia Blomqvist studerar statskunskap och organisation och ledning vid Åbo Akademi.

88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38
88872_t.jpg

Liten ökning i antalet anställda i förbunden

Antalet anställda i Förbundsarenans medlemsförbund har ökat med nästan sex helårsverken. Det visar statistiken som Förbundsarenan samlat in.Läs mera »
02.02.2024 kl. 13:39
88794_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2024 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2024 kl. 08:30
88824_t.jpg

Vi ärvde en fastighet – tack gärna!

BLOGG. Gemensamma värderingar som syns bland annat i intakta syltburkar från 1990-talet. Camilla Sederholm på Natur och Miljö skriver om en överraskning i form av en testamentdonation, som innebar arbete, funderingar och tacksamhet. Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:56
88823_t.jpg

Nadina Vihinen är Förbundsarenans nya verksamhetskoordinator

NYHET. Nätverksträffar, projekt, kommunikation och verksamhetsutveckling. Det kommer Nadina Vihinen att börja jobba med på Förbundsarenan. Hon ser fram emot att lära känna alla 68 medlemsorganisationer närmare.Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:26
88796_t.jpg

Mia Wikström vald till Förbundsarenans viceordförande

NYHET. Efter en paus på några år gör Mia Wikström comeback i Förbundsarenans styrelse. Hon valdes nu till vice ordförande och vill i styrelsen jobba för de finlandssvenska förbundens gemensamma arena för samverkan.Läs mera »
26.01.2024 kl. 14:00
88741_t.jpg

Civilsamhället och banktjänster - ojämlikhet och möjligheter?

BLOGG. Bankavgifter är nödvändiga kostnader för föreningar och organisationer. En ny undersökning visar dessutom att bankavgifterna är en kostnadsfaktor för organisationer i civilsamhället som varierar stort.Läs mera »
22.01.2024 kl. 10:48
88592_t.jpg

Julia brinner för brandet 

ARTIKEL. Efter fyra år på Förbundsarenan drar verksamhetsutvecklare Julia Hemgård vidare till nästa utmaning, nämligen att bli projektledare på Niva Education. Julia lämnar Förbundsarenan i början av januari och inleder då sitt nya jobb.Läs mera »
08.01.2024 kl. 10:53
88562_t.jpg

Nytta, nöje och nåd genom nätverk

BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.Läs mera »
04.01.2024 kl. 11:31