Övriga förmåner

Förbundsarenan strävar efter att hitta gemensamma lösningar för medlemsförbunden. Genom att erbjuda våra medlemmar förmåner stöder vi förbunden och deras verksamhet.

Användning av festsalen G18

SFV erbjuder våra medlemmar möjlighet att kostnadsfritt använda festsalen i SFV-huset G18. 

Läs mer om förmånen

Koordinering av Menestyvät järjestöt biljetter

Vi koordinerar biljettinköp till det årliga evenemanget Menestyvät järjestöt för ett förmånligare pris.