Kommunikation

En viktig del av Förbundsarenans verksamhet är att förmedla aktuell och relevant information till medlemsförbunden. Vi kommunicerar aktivt med våra medlemmar och sprider information förbunden emellan.

Kommunikationskanaler

Vi lyfter upp och informerar om olika teman, aktuella ärenden, kurser och evenemang via vårt nyhetsbrev, samt via FacebookInstagram och Twitter.

Synliggör våra medlemmar

Genom våra digitala kommunikationskanaler synliggör vi våra medlemmar och deras verksamhet. I webbartiklar och kolumner belyser vi våra medlemmars intressen och behov.

Vill du lyfta fram ett aktuellt ämne i ditt förbund? Läs mer här.

Årets förbund

Förbundsarenan delar ut vandringspriset Årets förbund för att stimulera Förbundsarenans medlemmar att aktivt verka enligt sina stadgar och lyfta fram sina bedrifter.

Vilket förbund har fått utmärkelsen? Läs mer här.

Nationella och nordiska samarbeten

Förbundsarenan samarbetar med finska och nordiska organisationer och söker tillfällen där vi kan agera brobyggare och informationsspridare.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi