Kompetenshöjning

Förbundsarenan stöder medlemmarna att utvecklas och verka som professionella förbund. Förbundsarenan erbjuder kompetenshöjning genom olika former av erfarenhetsutbyte.

Nätverk

Vi erbjuder nätverk och nätverksträffar för våra medlemmar, där medlemmarna kan dela kunskap och utbyta erfarenheter inom förbundsvärlden. 
 

Kurser och seminarier

I samarbete med andra organisationer erbjuder vi arenor och mötesplatser för diskussion kring aktuella utmaningar och möjligheter inom civilsamhället. 
 
Vi samlar in behov och önskemål gällande kurser, seminarier och utvecklingsprojekt och för informationen vidare till aktörer som kan erbjuda stödtjänster, bland annat SFV.
 
Vi förmedlar också information om behov av nytt innehåll i SFV:s webbtjänst Föreningsresursen.
 

Mentorskapsprogram

För att stöda anställda och förtroendevalda inom förbunden driver vi mentorskapsprogram Mentorix för både anställda och förtroendevalda.

Organisationskonferensen och Styrelsedagarna

Organisationskonferensen är en mötesplats för ledare i civilsamhället. Vartannat år samlar Förbundsarenan den operativa ledningen i förbunden till Organisationskonferens och vartannat de förtroendevalda till Styrelsedagarna. Evenemangen ger utrymme för både erfarenhetsutbyte, nätverkande och verktyg i förbundsarbetet.

Tidskrift.fi

Genom tidskrift.fi stöder vi de finlandssvenska tidskrifterna med kompetenshöjande verksamhet som kurser och nätverksträffar. Dessutom stöder vi tidskrifterna med synlighetsarbete och marknadsföring. Förbundsarenan koordinerar bland annat tidskriftssidorna i bokkatalogen och synliggör tidskrifterna i en stor monter på Helsingfors bokmässa. 

Besök webbsidan tidskrift.fi