Mentorix 2020-2021

Ansökningstiden har tagit slut. Vi kontaktar alla som ansökt om att få delta i programmet.

Förbundsarenans mentorskapsprogram för förbundens anställda

Vill du utvecklas i ditt arbete? Är du ny på ditt jobb, eller funderar du på hur du kan utvecklas inom din organisation? Vill du få stöd, pepp, inspiration och ett bollplank från någon med erfarenhet från organisationsvärlden? Då ska du ansöka om en plats i Förbundsarenans mentorskapsprogram för anställda inom förbund och centralorganisationer i Svenskfinland.

Scrolla längst ner på sidan för att komma till ansökningsformuläret - och ännu längre ner om du vill ställa upp som mentor!

Att vara anställd inom ett förbund eller en centralorganisation i Svenskfinland är väldigt givande och roligt, men kan också på olika sätt vara utmanande. De anställda driver och utvecklar sina organisationer och har ofta väldigt breda arbetsbilder. Arbetet är ansvarsfyllt och intensivt och genom ett mentorprogram vill vi ge anställda möjlighet att utvecklas i sitt arbete.

Förbundsarenan förenar de finlandssvenska förbunden. Vår uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund. Genom mentorprogrammet vill vi stöda dem som arbetar inom förbunden och centralorganisationerna.

Tillsammans med en mentor har du chans att utvecklas i ditt arbete, diskutera utmaningar och sätta upp nya mål. Under Förbundsarenans mentorskapsprogram har du nu chansen att utveckla din kompetens och ditt arbetssätt för just ditt arbete inom din organisation.

Vad innebär ett mentorskap?

 • Mentorskapet är en förtrolig relation, där en erfaren och kunnig person, en mentor, ger yrkesmässigt stöd till en person som vill och har förmåga att utveckla sig, en adept.
 • Målet med mentorskapet är att adepten utvecklas i sitt arbete och som människa och det grundar sig alltid på adeptens behov och önskemål.
 • Det är fråga om att förmedla erfarenheter, synpunkter och kunnande.
 • Mentorskap är en form av utveckling av det personliga ledarskapet.

Adept

 • Mentorskap är rätt metod för aktiva personer som vill utveckla sig. Adepten i programmet är en person som strävar efter personlig utveckling och till det är villig att ta stöd av en mera erfaren person.
 • Adepten får hjälp med att skapa klarhet i sina mål med styrelsearbetet, stöd i sin roll som förtroendevald och en möjlighet att utveckla sig själv.
 • För att kunna delta i programmet måste du binda dig till processen och redan i ansökningsskedet ha klart för dig varför du vill ha en mentor. Programmet kräver engagemang från din sida, men i gengäld får du stöd i ditt arbete och i din utvecklingsprocess.

Mentor

 • Som mentor har alla något att ge. Att vara mentor är ett bra sätt att dela med sig av sitt kunnande och sin erfarenhet.
 • En mentor är intresserad av att utveckla andra genom att göra sin egen arbets- och livserfarenhet tillgänglig för någon annan.
 • Mentorn får också ut mycket av samtalen med adepten: ny kunskap, färska idéer och impulser för att utveckla sig själv. Mentorn utvecklas genom att utvärdera sina egna arbetserfarenheter för att kunna stöda adepten.
 • För att delta i programmet måste du kunna binda dig till processen.

Vem kan söka?

Anställda inom de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna kan ansöka om att få en mentor via Mentorix. Som mentor fungerar personer med erfarenhet av att vara anställda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer samt vid behov övriga personer med lämpliga erfarenheter och kunskaper. Mentorerna väljs utgående från adepternas behov och önskemål.

Du kan vara ny på din post och vilja ha stöd av någon med mer erfarenhet av likande arbetsuppgifter inom en organisation. Du kan också ha arbetat en längre tid på ditt nuvarande jobb och vilja ha stöd för att utvecklas i ditt arbete och i att fundera på din roll och ditt arbetssätt. För att vi ska kunna matcha dig med en mentor som passar just dig får du redan i ansökan beskriva kort vad du vill få ut av mentorskapet.

Programmet

Ansökningstiden har tagit slut. Under matchningsprocessen ringer vi upp dem som ansökt om en plats i programmet för en kort telefonintervju. Vi strävar efter att alla som ansöker om att få en mentor ska få det, men kan inte lova en plats i programmet för alla sökande. Senast i augusti får du veta om du har blivit antagen eller inte. Anställda inom Förbundsarenans medlemsorganisationer har förtur till programmet, men anställda inom andra organisationer kan också söka och tas med i mån av möjlighet.

I början av programmet ordnas ett gemensamt utbildningstillfälle för alla adepter och mentorer. Träffen är torsdagen den 10 september kl. 13-15.30 i Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 i Helsingfors (med möjlighet att delta på distans). Träffen är obligatorisk för dem som deltar i programmet, både adepter och mentorer. Paren gör ett avtal och en plan och träffas sedan regelbundet.

Under programmet ordnas en gemensam träff kring ett tema enligt önskemål från deltagarna, och i september 2021 ett avslutningsseminarium. Paren rekommenderas att träffas ungefär en gång i månaden, men bestämmer själva när och var utgående från individuella behov och möjligheter.

Det kostar inget att delta i programmet. Förbundsarenan står dock inte för eventuella kostnader som tillkommer för ditt deltagande i programmet, så som resor i samband med träffar. Adepter och mentorer ordnar själva tid och plats för träffarna.

Vill du ha en mentor?

Ansökningstiden har tagit slut.

Ställer du upp som mentor?

Fyll i formuläret här, eller ta kontakt med Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen.

Frågor?

Har du ytterligare frågor? Läs Q&A om Mentorix eller ta kontakt med Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen, som gärna svarar på frågor.

Läs om tidigare mentorskapsprogram:

Mentorix 2019-2020 för förbundens förtroendevalda

Mentorskapsprogram för förbundsanställda 2017-2018