Förbundsarenans nätverk

Jobbar du inom en finlandssvensk centralorganisation i tredje sektorn? Välkommen med för att via nätverk vässa kompetensen! Kolla vilka nätverk som är aktuella och ta kontakt med verksamhetsledaren om du vill hänga med.

Ifall temat för någon träff är intressant och relevant för dig i ditt arbete är du också välkommen att delta i träffar även där du inte upplever dig höra till den egentliga målgruppen.