Förbundsarenans nätverk

Jobbar du inom en finlandssvensk centralorganisation i tredje sektorn? Välkommen med för att via nätverk vässa kompetensen! Kolla vilka nätverk som är aktuella och ta kontakt med verksamhetsledaren om du vill hänga med.

Ifall temat för någon träff är intressant och relevant för dig i ditt arbete är du också välkommen att delta i träffar även där du inte upplever dig höra till den egentliga målgruppen.

Bekanta dig med våra olika nätverk här:

Förbundens allt-i-allon

Verksamhetsledargruppen

Tredje sektorns informatörer i Svenskfinland

Förbundsekonomerna

Personer som arbetar ensamma

Förbundens påverkare

Kurs- och utbildningsansvariga

Tidskriftsredaktörerna

Svenskfinlands förbundsordförande

Diginätverket  – Ett nätverk för utvecklingen av digital verksamhet

 

De flesta av nätverksträffarna ordnas i samarbete med SFV/studiecentralen.