Organisationskonferensen

Organisationskonferensen ordnas varannat år av Förbundsarenan. Till konferensen bjuds den anställda ledningen från finlandssvenska förbund för att utbyta kunskap och erfarenhet kring aktuella teman. Nästa konferens planeras ordnas hösten 2022.

Organisationskonferensen 2020

Den 7 oktober samlades den anställda ledningen från finlandssvenska förbund och organisationer till Organisationskonferensen 2020. Över 50 personer deltog i den virtuella konferensen som behandlade temat hållbarhet.

Organisationskonferensen leddes av moderator Linn Jung, som tillsammans med inbjudna gäster diskuterade hållbarhet ur olika perspektiv. Under dagen fick vi bland annat höra Filip Wijkström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm diskutera civilsamhällesklimatets utveckling och hur olika trender påverkar våra organisationer. 

Maria Wetterstrand, VD för Miltton Purpose och tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet i Sverige inspirerarade och gav verktyg för att som organisation inom tredje sektorn fungera som en föregångare kring hållbarhetsarbetet.

Dessutom fick vi ta del av intressanta samtal kring hållbarhet med biskop Bo-Göran Åstrand och Lundias VD Michaela von Wendt. Finlands Svenska Marthaförbunds verksamhetsledare Annika Jansson delade även med sig av sina erfarenheter av Fenix-programmet och hållbart ledarskap.

Dagen inkluderade även workshops och möjligheten att ta del av varandras kunskap och erfarenhet kring hållbarhetsarbete.

Konferensen ordandes med understöd av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder.

Passa på att ta del av konferensmaterialet i efterhand!

Organisationskonferensen program

Artiklar och material

Video: Fyra förbund delar med sig av sina hållbarhetstips

Hur jobbar förbunden med hållbarhetsfrågor?

Filip Wijkströms: Ett förändrat civilsamhällesklimat

Maria Wetterstrand: Civilsamhället en föregångare?

En kamera i fokus