Styrelsedagarna

Vartannat år ordnar Förbundsarenan Styrelsedagarna för att samla förtroendevalda inom förbundsvärlden till ett kompetenshöjande evenemang, som bidrar till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Styrelsedagarna 2021

Vilken roll och vilket ansvar har de finlandssvenska förbunden? Den 1-2 oktober samlades förtroendevalda inom finlandssvenska förbund till Styrelsedagarna 2021.

Temat för Styrelsedagarna 2021 var slipade förbund. Under dagarna diskuterades styrelsens roll och ansvar i ett föränderligt medborgarsamhälle. Evenemanget bjöd på inspirerande samtal kring förtroende, ledarskap och engagemang med bland annat professor Christina Dahlblom och psykolog Anna Bennich. 

Självklart fanns det även utrymme för att utbyta erfarenheter, nätverka och umgås med andra förtroendevalda inom förbundsvärlden.

Material från Styrelsedagarna 2021

Styrelsedagarna 2019

Den 5–6 oktober ordnades Styrelsedagarna på G18 i Helsingfors. Helgen bjöd på fortbildning, information, inspiration och nya kontakter i ditt förtroendeuppdrag.

Temat för Styrelsedagarna 2019 var förändrat engagemang. Hur fångar vi engagemanget och utvecklar våra organisationer mot en hållbar framtid? De finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna är tillsammans en stark och modig vägvisare för medborgarsamhället i Finland. På Styrelsedagarna hade deltgarna möjlighet att reflektera över det egna förbundets plats i en större helhet.

Deltagare på styrelsedagarna diskuterar
Deltagare diksuterar runt ett bord
Thomas Järvinen föreläser entusiastiskt
Deltagare diksuterar runt ett bord
Forskaren Ola Segnestam Larsson föreläser

Styrelsedagarna 2016

Den 8 - 9 oktober hölls Styrelsedagarna 2016 på G18 i Helsingfors.

Styrelseledamöter från olika finlandssvenska förbund deltog för att nätverka och för utbildning både kring att leda ett förbund och kring det personliga ledarskapet. Programmet innehåll inspirerande föreläsningar av bland annat riksdagsledamoten Eva Biaudet, konsulten Heidi Öller och arbetshälsospecialisten Minna Lundström.