Styrelsedagarna

Varannat år ordnar Förbundsarenan Styrelsedagarna för att samla förtrondevalda inom förbundsvärlden till ett kompetenshöjande evenemang, om bidrar till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Styrelsedagarna ordnas nästa gång hösten 2021. Evenemanget ordnas av Förbundsarenan med understöd av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

Styrelsedagarna 2019

Den 5–6 oktober ordnades Styrelsedagarna på G18 i Helsingfors. Helgen bjöd på fortbildning, information, inspiration och nya kontakter i ditt förtroendeuppdrag.

Temat för Styrelsedagarna 2019 var förändrat engagemang. Hur fångar vi engagemanget och utvecklar våra organisationer mot en hållbar framtid? De finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna är tillsammans en stark och modig vägvisare för medborgarsamhället i Finland. På Styrelsedagarna hade deltgarna möjlighet att reflektera över ditt förbunds plats i en större helhet.

Deltagare på styrelsedagarna diskuterar
Deltagare diksuterar runt ett bord
Thomas Järvinen föreläser entusiastiskt
Deltagare diksuterar runt ett bord
Forskaren Ola Segnestam Larsson föreläser

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi