Styrelsedagarna

Vartannat år ordnar Förbundsarenan Styrelsedagarna för att samla förtroendevalda inom förbundsvärlden till ett kompetenshöjande evenemang, som bidrar till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Styrelsedagarna 2021

Vilken roll och vilket ansvar har de finlandssvenska förbunden? Styrelsedagarna 2021 är en mötesplats för de finlandssvenska förbundens förtroendevalda.

Förbundsarenan erbjuder förtroendevalda på förbunds- och centralorganisationsnivå möjlighet att träffa andra som också leder ett förbund. Under Styrelsedagarna får du möjligheten att nätverka, ventilera gemensamma utmaningar och konkret fortbildning i ditt ansvarsfulla uppdrag. På Styrelsedagarna får du möjlighet att reflektera över ditt förbunds plats i en större helhet.

Temat för Styrelsedagarna 2021 är slipade förbund. Under dagarna behandlar vi teman kring styrelsens roll och ansvar i ett föränderligt medborgarsamhälle. Psykolog Anna Bennich lyfter fram civilsamhällets betydelsefulla roll i kampen mot ensamhet och professor Christina Dahlblom diskuterar ledarskap och samarbete för förtroende och engagemang. Vi kommer att fundera på betydelsen av god förvaltning och hur styrelsen kan ta nästa steg. Självklart finns det även utrymme för att utbyta erfarenheter, nätverka och umgås med andra förtroendevalda inom förbundsvärlden.

 

Styrelsedagarna 2019

Den 5–6 oktober ordnades Styrelsedagarna på G18 i Helsingfors. Helgen bjöd på fortbildning, information, inspiration och nya kontakter i ditt förtroendeuppdrag.

Temat för Styrelsedagarna 2019 var förändrat engagemang. Hur fångar vi engagemanget och utvecklar våra organisationer mot en hållbar framtid? De finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna är tillsammans en stark och modig vägvisare för medborgarsamhället i Finland. På Styrelsedagarna hade deltgarna möjlighet att reflektera över det egna förbundets plats i en större helhet.

Deltagare på styrelsedagarna diskuterar
Deltagare diksuterar runt ett bord
Thomas Järvinen föreläser entusiastiskt
Deltagare diksuterar runt ett bord
Forskaren Ola Segnestam Larsson föreläser