Tidskrift.fi

Arenan för finlandssvenska tidskrifter

Det finns många tidskrifter på svenska i Finland. Genom tidskrift.fi erbjuds tidskrifterna möjlighet till stöd genom gemensam marknadsföring och synlighet, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Verksamheten har som mål att stärka och stöda de finlandssvenska tidskrifterna att utvecklas.

 Läs mer på tidskrift.fi

Verksamheten görs med understöd från Konstsamfundet.

bild av Konstsamfundets logo