Webbkurser

Missade du någon av våra webbkuser? Ingen fara, här hittar du webbkurser och webbinairer som du kan ta de av när det lämpar dig bäst. 


Webbinarium: Interaktiva nätmöten

Ibland räcker det inte med enbart chat. Vilka andra verktyg finns det för att öka interaktiviteten under nätmöten, eller om man till exempel skall ordna en anonym omröstning? Vad skall man fundera på före, under och efter nätmötet?

Bildningsalliansens Johanni Larjanko fungerar som föreläsare. Webbinariet ordnades 13.10.2020, och är ett samarbete mellan SFV, Förbundsarenan och Bildningsalliansen.

 Ta del av det inspelade materialet här.


Webbinarium: Hybridmöten utan hysteri

Hur skapar man lyckade hybridmöten där en del deltagare finns i samma fysiska utrymme, medan andra deltar på distans. Hur kan alla bli delaktiga, hur kan man skapa balans mellan distansdeltagare och de som är fysiskt på plats?

Bildningsalliansens Johanni Larjanko fungerar som föreläsare. Webbinariet ordnades 13.10.2020, och är ett samarbete mellan SFV, Förbundsarenan och Bildningsalliansen.

  Ta del av det inspelade materialet här.


Webbinarium: Hur komma igång med digitala möten

Tillsammans med Bildningsalliansen och Svenska folkskolans vänner ordnade Förbundsarenan ett webbinarium i hur man kommer igång med digitala möten. Som föreläsare fungerar Johanni Larjanko.

 Ta del av det inspelade materialet här.


Webbinarium: Hur komma igång med Zoom

Tillsammans med Bildningsalliansen och Svenska folkskolans vänner ordnade Förbundsarenan ett webbinarium i hur man använder Zoom vid digitala möten. Som föreläsare fungerar Johanni Larjanko.

 Ta del av det inspelade materialet här.


Webbinarium: Hur komma igång med Teams

Tillsammans med Bildningsalliansen och Svenska folkskolans vänner ordnade Förbundsarenan ett webbinarium i hur man använder Teams vid digitala möten. Som föreläsare fungerar Johanni Larjanko.

 Ta del av det inspelade materialet här.


Webbinarium: Hur komma igång med Google Hangouts

Tillsammans med Bildningsalliansen och Svenska folkskolans vänner ordnade Förbundsarenan ett webbinarium i hur man använder Google Hangouts vid digitala möten. Som föreläsare fungerar Johanni Larjanko.

  Ta del av det inspelande materialet här.


Webbkurs: Förtroendevalda i civilsamhället

Svenska folkskolans vänner och Förbundsarenan erbjuder förbundens styrelser och anställda en unik webbkurs om civilsamhället och dess betydelse. Forskaren Ola Segnestam Larsson vid Ersta Sköndal Bräcke högskola (disputerade vid Åbo Akademi), föreläste på Styrelsedagarna 2019 och nu kan du ta del av föreläsningen i form av en webbkurs.

 Anmäl dig till webbkursen här.