Rapporter

Hur jobbar förbunden med hållbarhetsfrågor?

Inför Organisationskonferensen 2020 skickade vi ut en enkät till medlemsorganisationerna om hållbarhet. Svaren visar att mycket redan görs och användes i planeringen av Organisationskonferensen.

Läs sammanfattningen här.

 

Förbundsbarometern 2018 - Arbetsglädje i förbundsvärlden

Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet gjorde hösten 2018 en omfattande kartläggning av hur anställda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer mår på jobbet.

Förbundsbarometern 2018 (pdf)

Läs mera om kartläggningen av arbetsvälmående

 

Förbundsbarometern 2017

Hur mår de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna? Vad är aktuellt och vilka är utmaningarna just nu? Svenska studieförbundet har gjort en omfattande kartläggning av sina 58 medlemsorganisationer genom en besöksrunda. I Förbundsbarometern presenteras de gemensamma trender och teman som kommit upp. Alla våra 58 medlemsförbund presenteras också.

 

Förbundsbarometern 2017 (pdf)