Arbetsvälmående 

Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet har gjort en omfattande kartläggning hur anställda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer mår på jobbet. 

Undersökningen, som gjordes som en elektronisk enkät, utfördes av Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator för Psykosociala förbundet. Kartläggningen handlar om arbetsförhållanden och arbetsvälmående i förbunden med fokus på krav, resurser och engagemang. För att mäta arbetsengagemang användes ett standardiserat frågeformulär som utarbetats för att mäta engagemang i arbetet. En del av frågeställningarna är de samma som i Statistikcentralens Arbetsmiljöundersökning 2013 och Palkkatyössä kolmannella sektorilla-rapporten vilket möjliggör jämförelse. Enkäten skickades ut till anställda inom Svenska studieförbundets medlemsorganisationer.

Här hittar du alla de enskilda svaren.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi