Förbundsekonomträff: besök hos SLS

22.03.2023 kl. 10.00 – 12.15

Hur leder man ekonomiarbetet i en stor organisation? Vad är aktuellt och vilka processer och rutiner kan också mindre organisationer dra nytta av för att främja god förvaltning? Förbundsekonomnätverket besöker Svenska litteratursällskapet i Finland. Ekonomichef Ninny Olin tar emot oss och berättar om SLS och hur de arbetar med ekonomin. Vi diskuterar tillsammans.

Efter diskussionen bjuder SLS på en lätt lunch.

Anmäl dig senast 15 mars via denna länk.

Välkommen med för att nätverka! Nätverket för förbundsekonomer öppnar upp för diskussion kring ekonomiska frågor inom civilsamhället. Nätverket riktar sig till personer som ansvarar för och arbetar med förbundens ekonomi. Nätverksträffarna för förbundsekonomerna ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Svenska litteratursällskapet
Riddaregatan 5
00170 Helsingfors