Bli medlem i Förbundsarenan

Förbundsarenan är en arena för samverkan och finlandssvenska centralorganisationer är välkomna att ansöka om medlemskap.

Vem kan bli medlem i Förbundsarenan?

I Förbundsarenans stadgar står det:

”Finlandssvenska centralorganisationer, som är registrerade föreningar kan efter skriftlig anhållan av förbundsmöte antagas som medlemmar i förbundet.

Förbundsmötet kan som samverkande medlem anta registrerade föreningar och övriga rättsgiltiga sammanslutningar. Dessa har inte rösträtt men yttranderätt vid förbundsmöten.”

Grunden för ett medlemskap bör vara att man stöder det syfte Förbundsarenan har i sina stadgar (inte pga. enskilda medlemsförmåner).

Finlandssvenska

 • Verksamheten drivs huvudsakligen på svenska
 • Stadgar och verksamhetsplan finns på svenska
 • Evenemang, hemsida och övrig information på svenska
 • Huvudsakliga arbetsspråket är svenska
 • (minst två av dessa)

Centralorganisationer

 • En takorganisation
 • Huvudorganisationen av en grupp organisationer/förbund/föreningar
 • T.ex. en centralorganisation med lokala förbund som medlemmar
 • Inte enskilda föreningar
 • Täcker hela Svenskfinland, inte bara en region

Samverkande medlem

 • Organisationer som inte uppfyller kraven på egentlig medlem, men har liknande verksamhet som de centralförbund som är våra egentliga medlemmar och täcker hela Svenskfinland eller minst en region

 • Representerar regionala föreningar som inte har något centralförbund

 • Svenskspråkiga regionala enheter i ett större finskt/svenskt förbund

Hur ansöker man om medlemskap?

Ta kontakt med Förbundsarenans verksamhetsledare, som kan skicka ansökningsblanketten. Till ansökan ska bifogas en kopia av föreningens stadgar, ett protokollsutdrag med beslut om ansökan om medlemskap och en kopia av senast godkända verksamhetsberättelse.

Nya medlemmar antas av medlemsmötet (vår- eller höstmöte), där förbund och organisationer som ansöker om medlemskap får presentera sin verksamhet.

Medlemsförmåner

Varför lönar det sig för finlandssvenska centralorganisationer att bli medlem i Förbundsarenan?

Bollplank, inspiration, kunskapskälla, gemenskap.

Läs mer här.

Läs också om medlemsförmånen Festsalen G18.