Vad är Förbundsarenan?

Förbundsarenan är den gemensamma arenan för förbunden att agera tillsammans. Vi stärker förutsättningarna för våra medlemsförbund att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov.

Förbundsarenan har 68 medlemmar. Det är finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar närmare en miljon personer: över 400 000 personmedlemmar och kring 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar osv.).

Förbundsarenan är politiskt obunden och verkar på svenska. Förbundsarenan grundades år 1961 och hette då Svenska studieförbundet. Läs vår historik i sin korthet.

 Läs vår strategi här.

Förbundsarenan har fått bidrag av Svenska folkskolans vännerSvenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet och Stiftelsen Tre Smeder.