Nätverk

Förbundsarenans nätverk är för dig som vill byta erfarenheter och dela expertis med kollegor inom andra organisationer i civilsamhället. I nätverken lär vi oss tillsammans med och av varandra. Samtidigt ger nätverken möjligheter för förbunden att knyta närmare kontakter och samverka kring gemensamma frågor.

Nätverken har träffar kring aktuella teman, ungefär fyra gånger per år. Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte via slutna Facebook-grupper för att få stöd i akuta frågor, få tips i konkreta frågor och informationsutbyte om exempelvis samarbetspartners och leverantörer. 

Du som deltar

Våra nätverk utgår från deltagarna och bygger på erfarenhetsutbyte. Som deltagare ska du vara beredd att dela med dig av dina egna erfarenheter och vara öppen för att lära dig av andra. Nätverken bygger på respekt och tillit. Tillsammans skapar vi hållbara och givande nätverk där vi värnar om varandras åsikter och bidrar till en positiv diskussionskultur.

Nätverken håller ibland träffar hos olika organisationer så du får gärna erbjuda att bjuda in nätverket till din organisation om du har möjlighet.

Sagt om nätverken:

Det ger en perspektiv att få ta del av hur andra jobbar med likande frågor.

När jag diskuterar med andra förbund inser jag hur mycket vi har att ge åt varandra. Vi kämpar med liknande frågor fast ändamålet för våra organisationer är olika.

Nätverken är ett värdefullt bollplank.

Våra nätverk