Förbundsarenan förenar

Förbundsarenan är den gemensamma plattformen för förbunden att agera tillsammans. Förbundsarenan stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och ändamål.

Förbundsarenans uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund. Vi fokuserar på tre strategiska mål: starkare tillsammans, slipade förbund och förändrat engagemang, genom konkret verksamhet inom påverkansarbete, kommunikation och kompetenshöjning. Läs vår strategi här.

Vad erbjuder vi våra medlemmar?

 

Påverkansarbete   

Kommunikation 

 

Kompetenshöjning 

Förmåner