Förbundsarenan förenar

Förbundsarenan är den gemensamma arena för de finlandssvenska förbunden att agera tillsammans. Förbundsarenan stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov.

Vi erbjuder kompetenshöjande verksamhet, mötesplatser och synlighet för att på bästa sätt stöda organisationerna och deras verksamhet.

Kompetensutveckling

Mötesplatser

Synlighet

Projekt

Avslutade projekt