Administrationsproffsen

Hur kan vi administrera komplex verksamhet på bästa möjliga sätt? Som anställd inom ett förbund behöver man kunna hålla många bollar i luften samtidigt och ofta är det både enklare och trevligare att bolla tankar och idéer tillsammans med andra. Syftet med gruppen är att genom erfarenhetsutbyte och växelverkan stärkas i det egna arbetet.

Nätverket för administrationsproffsen riktar sig till personer som jobbar med administrativa frågor. Du kan vara koordinator, assistent, utbildningsplanerare, projektledare eller liknande.

Träffar kring olika teman som är centrala för administratörsproffs ordnas regelbundet. Dessutom finns en Facebookgrupp, där deltagarna kan be om hjälp, ställa frågor, ge varandra råd och dela med sig av information. Nätverket är deltagarstyrt och bygger på aktiv växelverkan.

Nätverken fungerar som ett viktigt bollplank i mitt arbete och möjliggör utbyte av erfarenheter.

Senaste nätverksträffar

 

Vill du veta mer om nätverket?

 Ta kontakt med verksamhetsledare Mari Pennanen.

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar?

 Bekanta dig med utbudet här.