Programmet

Ansökningstiden pågår fram till och med den 30 november. Under matchningsprocessen ringer vi upp dem som ansökt om en plats i programmet för en kort telefonintervju. Vi strävar efter att alla som ansöker om att få en mentor ska få det, men kan inte lova en plats i programmet för alla sökande. Senast i januari 2024 får du veta om du har blivit antagen eller inte. 

Det kostar inget att delta i programmet för förtoendevalda i Förbundsarenans medlemsorgnisationer (deltagaravgift för förtroendevalda i andra organisationer). Förbundsarenan står dock inte för eventuella kostnader som tillkommer för ditt deltagande i programmet, så som resor i samband med träffar. Adepter och mentorer ordnar själva tid och plats för träffarna.

Tidtabell

Mentorskapsprogrammet pågår från januari till slutet av juni. Den 22 januari kl. 18-20 ordnas ett gemensamt infotillfälle för alla adepter och mentorer. Träffen är obligatorisk för dem som deltar i programmet, både adepter och mentorer. Paren gör ett avtal och en plan för träffarna tillsammans under träffen.

Under programmet ordnas en mellanträff den 10 april och programmet avslutas med en gemensam avslutningsträff den 4 juni. Paren rekommenderas att träffas ungefär en gång i månaden, men bestämmer själva när och var utgående från individuella behov och möjligheter.