Styrelsen 2023

Förbundsarenans styrelse består av representanter för medlemsorganisationerna. Styrelsen sammanträder regelbundet till möten och om du har ärende till styrelsen kan du kontakta verksamhetsledaren, ordförande eller någon av styrelsemedlemmarna.

Ordförande

Viveca Hagmark, Folkhälsans förbund
viveca.hagmark@folkhalsan.fi, 050-380 6716

Styrelsemedlemmar

Sandra Alldén, Sjuksköterskeföreningen i Finland

Andrea Hynynen, Finlands Svenska scouter

Malin Lindholm, Svensk Ungdom

Petra Nummelin, Psykosociala förbundet

Otto Simosas, Finlands Svenska Idrott

Ersättare

Patricia Wessman, FDUV

Bettina Lindfors, Svenska lantbrukssällskapens förbund

Regina Strandberg, Folkhälsans förbund