Styrelsen 2021

Förbundsarenans styrelse består av representanter för medlemsorganisationerna. Styrelsen sammanträder regelbundet till möten och om du har ärende till styrelsen kan du kontakta verksamhetsledaren, ordförande eller någon av styrelsemedlemmarna.

Ordförande

Viveca Hagmark, Folkhälsans förbund
viveca.hagmark@folkhalsan.fi, 050-380 6716

Styrelsemedlemmar

Harriet Sundholm, SLF/Finlands Svenska 4H (vice ordförande)

Patrick Ragnäs, Svenska pensionärsförbundet

Regina Strandberg, Folkhälsans förbund

Kalle Sällström, Församlingsförbundet

Patricia Wessman, FDUV

Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundet

Ersättare

Emilia Blomqvist, Finlands Svenska Scouter

Maarit Westerén, Förbundet Hem och Skola

Sandra Alldén, Sjuksköterskeföreningen i Finland

Oskar Storbacka, Finlands Svenska skolungdomsförbund