Testamentkampanj: Framtidsgåvan

Givande via testamente har ökat i Finland under de senaste åren. Testamentsgivning kan vara en långsiktig och fungerande möjlighet för organisationer att bredda sin finansiering. Att be om donationer via testamente kräver dessutom inget insamlingslov.

För att lyckas med testamentsgivande krävs tydlig och effektfull kommunikation. För att stöda våra medlemsförbund kring denna kommunikation koordinerar Förbundsarenan kampanjen Framtidsgåvan kring testamentsgivning under våren 2024.

Syftena med kampanjen är
  • att fler förbund ser möjligheterna kring denna givandeform.
  • att vi tillsammans verkar för att fler människor i Finland ser att det är möjligt att ge till organisationer via testamenten.

Kampanjen görs i samarbete med kommunikationsbyrån Studio Dim, som tagit fram lösningsmodeller som stöder förbunden att på bästa sätt synliggöra möjligheterna med testamentsgivning.

 Gå till kampanjsidan

Delta i kampanjen

Målgruppen för kampanjen är i huvudsak Förbundsarenans medlemsorganisationer, men även andra organisationer är välkomna att delta i kampanjen genom att använda materialet som tagits fram i samband med kampanjen och sprida info om möjligheterna med testamentsgivning.

Kampanjen pågår den 15.1-30.5.2024. Under kampanjtiden lyfter vi tillsammans möjligheterna med att testamentera till ideella organisationer. Länk till kampanjsidan kommer i januari. 

I samband med kampanjen har Förbundsarenan tillsammans med Studio Dim tagit fram kommunikationsmaterial som din organisation gärna får använda.

Material

Tagga gärna Förbundsarenan i din organisations inlägg på sociala medier och använd följande hashtags: #framtidsgåvan #testamentdonation #stödcivilsamhället

Tillsammans synliggör vi vikten av ett livskraftigt civilsamhälle!

 
Vill du veta mer om kampanjen eller testamentsgivning?
 

 Förbundens guide kring testamentsgivning.

 

Observera att det även efter kampanjen går att kommunicera om möjlighet att stöda organisationer i civilsamhället genom testamentgivning. Allt material finns tillgängligt och får användas av medlemsförbunden efter själva kampanjen.