Förbundsarenans evenemang

Augusti 2024

Tisdag
20.8
10:00

Järjestöhopping

Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Eller är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Då är Förbundsarenans Järjestöhopping-samverkansmodell just för dig!
Onsdag
21.8
09:00

Verksamhetsledarträff: ansökningsklinik

Att skriva ansökningar är en stor del av jobbet för många verksamhetsledare. Hur gör man det bra? Och hur gör andra som verkar lyckas ännu bättre? En nätverksträff för att stöda varandra i arbetet med ansökningar.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och vid din dator
Måndag
26.8
09:00

Förbundens sakkunniga: tvåspråkighet

Hur ska vi inom de finlandssvenska förbunden ställa oss till två- eller flerspråkighet i vår verksamhet? Ger finskan eller även andra främmande språk möjligheter till utveckling? Välkommen med och diskutera!
Vid din dator

September 2024

Onsdag
4.9
11:30

Organisationskonferensen 2024

Organisationskonferensen 2024 bjuder på kompetenshöjning och nätverkande för verksamhetsledare och andra i ledande ställning i finlandssvenska förbund och centralorganisationer.
Rantapuisto hotell och konferenscenter
Tisdag
17.9
18:00

Förbundsordförandeträff: vi och omvärlden

Förbundens ordförande träffas för att diskutera förändringar i omvärlden och medlemskommunikation.
Vid din dator
Onsdag
18.9
14:00

Små kanslier: Backup

Den dagen allt inte går som planerat är det rutiner och arbetssätt som avgör. Vem kan sköta grunduppgifterna om en i teamet eller om organisationens enda anställda blir sjuk eller slutar? Välkommen med och diskutera!
Vid din dator
Torsdag
19.9
14:00

Kommunikatörsträff: Nyhetsbrevets betydelse

Nyhetsbrev är en klassisk kommunikationskanal med vilken förbunden når ut till sina medlemmar och andra som är intresserade av organisationens verksamhet. Men hur effektiv är kommunikationen egentligen? Välkommen med och diskutera!
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Tisdag
24.9
13:00

Onboarding: nyanställd i tredje sektorn

Är du nyanställd i ett förbund, en organisation eller en förening och vill få en snabb introduktion i hur det är att arbeta inom tredje sektorn? Välkommen på Onboarding!
SFV:s kontor i Vasa

Oktober 2024

Tisdag
1.10
16:30

Förbundsarenans afterwork

Förbundsarenan bjuder in till en nätverksträff deluxe för att fira Miina Sillanpää-dagen och medborgarainflytandets dag. Välkommen med och nätverka!
Festsalen, SFV-huset G18
Tisdag
8.10
13:00

Förbundens sakkunniga: mångkulturellt arbete

Hur kan vi inom de finlandssvenska förbunden jobba för likabehandling och inklusion? Vad behöver vi tänka på för att skapa verksamheter som är välkomnande också för mångkulturella målgrupper? Välkommen med och diskutera!
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Torsdag
17.10
14:00

Adminproffsen: medlemsregister

Medlemsregister är ett måste, men det finns ju flera olika program med flera olika funktioner. Tillsammans funderar vi på medlemsregistrens olika för- och nackdelar och tipsar varandra om vad som fungerar. Välkommen med på erfarenhetsutbyte!
Vid din dator
Tisdag
29.10
10:00

Förbundsekonomerna: rapportera till styrelsen

Ekonomirapportering är något varje förbundsekonom behöver göra, men hur sammanställer du en tydlig presentation som alla kan ta till sig och förstå? Välkommen med och diskutera!
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18

November 2024

Tisdag
5.11
14:00

Kommunikatörsträff: Instagram

Är Instagram en slipad fasad eller effektiv kommunikation? Hurdan kommunikation och växelverkan skapar vi på Instagram och hur uppfattas vår visuella kommunikation av andra? Välkommen med på tvåspråkig nätverksträff!
Vid din dator
Onsdag
20.11
13:00

Förbundsarenans höstmöte

Förbundsarenans medlemmar samlas till höstmöte.
Torsdag
28.11
13:00

Järjestöhopping 2024 avslutningsträff

Närmare info kommer till alla deltagare i Järjestöhopping 2024.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18