Förbundsarenans evenemang

April 2024

Måndag
22.4
14:00

Förbundsforum: stöd på svenska

Jobbar du i en mestadels finsk organisation men med svensk verksamhet eller svenska ärenden? Känner du dig ibland ensam i arbetet och skulle vilja nätverka med andra som jobbar på svenska i civilsamhället? Välkommen med på Förbundsforum!
Vid din dator
Onsdag
24.4
13:00

Kurs: Arkivera mera

Försöker du få ordning på kaoset av gamla artiklar, bilder och sidor? Förbundsarenan och SFV ordnar en digital utbildning i arkiveringens grunder där du lär dig hur du på bästa sätt kan spara innehåll för framtiden.
Vid din dator
Måndag
29.4
14:00

EU-finansiering – en möjlighet för oss tillsammans

Förbundsarenan ordnar i samarbete med Centria och Novia tillfällen med syfte att skapa nya förutsättningar för aktörer att tillsammans diskutera och planera idéer kring EU-finansierade projekt. Välkomna med till det andra tillfället den 29 april.
Vid din dator

Maj 2024

Tisdag
14.5
13:00

Hur blir vi bättre tillsammans?

Hur kan organisationer i civilsamhället, sina olika roller till trots, bli bättre tillsammans?
Festsalen G18
Onsdag
15.5
13:00

Tidskriftsredaktörer: Läsarbarometern 2024

Den första finlandssvenska läsarundersökningen är genomförd. Men vad borde vi ta till oss av undersökningen och hur går vi vidare och implementerar den informationen?
Vid din dator
Onsdag
22.5
09:00

Förbundens sakkunniga: paketering av helheter

Hur kan man som sakkunnig jobba med och kring organisationens teman, program och strategi? Hur kan man paketera och presentera större temahelheter? Välkommen med och diskutera!
Vid din dator
Torsdag
30.5
13:00

Tidskriftsredaktörer: Språkliga hjälpmedel

Välkommen med på nätverksträff där vi funderar på olika språkliga hjälpmedel. Vilka verktyg och redskap ger bästa resultat för gott språkbruk?
Vid din dator

Juni 2024

Tisdag
4.6
18:00

Mentorix 2024 avslutningsträff

Mentorix 2024 avslutas med en gemensam träff för alla adepter och mentorer.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och vid din dator
Onsdag
5.6
13:00

Kommunikatörsträff: bredare synlighet

Det är bevisligen svårt att tränga igenom Metas algoritmer och nå ut med sin kommunikation. Kunde vi tillsammans hjälpas åt att synliggöra varandras insatser och verksamhet mer? Välkommen med och diskutera!
Vid din dator

September 2024

Onsdag
4.9
12:00

Organisationskonferensen 2024

Organisationskonferensen 2024 bjuder på kompetenshöjning och nätverkande för verksamhetsledare och andra i ledande ställning i finlandssvenska förbund och centralorganisationer.
Helsingfors
Tisdag
24.9
13:00

Onboarding: nyanställd i tredje sektorn

Är du nyanställd i ett förbund, en organisation eller en förening och vill få en snabb introduktion i hur det är att arbeta inom tredje sektorn? Välkommen på Onboarding!
SFV:s kontor i Vasa