Förbundsekonomerna

Hur påverkas förbundens verksamhet av ekonomifrågor och fungerande administration? Nätverket för förbundsekonomer öppnar upp för diskussion kring ekonomiska frågor inom civilsamhället. Nätverket riktar sig till personer som ansvarar för och arbetar med förbundens ekonomi. Tillsammans delar vi tankar kring ekonomi, strategi och redovisning.

Nätverket träffas ungefär fyra gånger per år och ger möjlighet till kontinuerligt erfarenhets- och informationsutbyte genom en sluten grupp på Facebook, där medlemmarna kan ställa frågor, be om råd och dela med sig. Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte mellan deltagarna för att få stöd i akuta frågor, få tips om policys/riktlinjer eller information om till exempel nya lagar och regler.

Inom mitt eget förbund är jag den enda ekonomen. Därför är det extra skönt att träffa och diskutera med andra ekonomer med liknande arbetsuppgifter.

Senaste nätverksträffar

 

Vill du veta mer om nätverket?

  Ta kontakt med verksamhetsledare Mari Pennanen.

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar? 

 Bekanta dig med utbudet här.