Projektet Finaniseringskällor för förbunden

Många förbund är oroliga för sin finansiering och både vill ha, och behöver, nya källor för finansiering. Genom Förbundsarenans treåriga satsning, projekt Finansieringskällor för förbunden, får medlemsförbunden stöd och en möjlighet att på ett smidigt och strukturerat sätt komma vidare i finansieringsfrågan inom sin egen organisation och arbeta för ekonomiskt hållbara lösningar.

Robert Nilsson är projektledare och den som ansvarar för projektet som startade den 1 augusti 2022.

Projektet erbjuder stöd till förbunden kring olika slags finansieringskällor genom information, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Detta kommer att ske bland annat genom nätverksträffar med olika tema som hänger ihop med finansieringskällor.

Robban kommer även att aktivt ta kontakt med Förbundsarenans medlemsförbund för att kunna träffas och diskutera finansieringskällor samt olika möjligheter att utveckla dessa. Förbunden är också varmt välkomna att kontakta Robban och boka in möten med honom redan i höst.

Kontaktuppgifter

Robert Nilsson
040-708 0285

Läs mer

 Robert Nilsson leder projekt för att hitta nya finansieringskällor för finlandssvenska förbund

 

Projektet har fått bidrag av Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder.