Finansieringskällor för förbunden

Genom Förbundsarenans treåriga satsning, projekt Finansieringskällor för förbunden, får medlemsförbunden stöd och en möjlighet att på ett smidigt och strukturerat sätt komma vidare i finansieringsfrågor inom sin egen organisation och arbeta för ekonomiskt hållbara lösningar.

Projektet erbjuder stöd till förbunden kring olika slags finansieringskällor genom information, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Projektet leds av projektledare Robert Nilsson.

Ni kan kontakta Robban för att: 

  • Ordna workshop kring viss typ av finanisieringskälla. 
  •  Sparra/bolla idéer kring finansieringskällor, evenemang eller kampanjer.
  • Tillsammans med er se över nuvarande finansieringskällor, fundera på att optimera dessa eller hitta nya finansieringsmöjligheter.

 

Projektet genomförs med stöd av Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder.

Aktuellt

Delta i Testamentkampanjen

Vi koordinerar en kampanj kring testamentsgivning under våren 2024 (januari-maj) och din organisation är välkommen att delta i kampanjen!

Mer om Kampanjen 

Podcast: Finansieringsfunderingar

I podcasten Finansieringsfunderingar diskuterar Robban Nilsson tillsammans med inbjudna gäster kring aktuella finansieringsfrågor i förbundsvärlden. 

Lyssna på Podden

Podcasten är ett samarbete med Bildningsalliansen

Material

Vi samlar in material som sammanställs under projektets gång. Bekanta dig med relevanta rapporter, presenationer och nyhetsbrev.

Artiklar & bloggar 

Rapporter

Material

Nyttiga länkar