Förbundens sakkunniga

Hur kan vi med vår sakkunskap stöda det ideella syftet och utvecklas i vår roll som sakkunnig? Arbetsbilden för personer som jobbar som sakkunniga är ofta bred. Tillsammans med andra i liknande arbetsuppgifter kan du stärkas i ditt arbete genom att dela information och erfarenheter.

Nätverket för förbundens sakkunniga riktar sig till personer som huvudsakligen arbetar som sakkunnig och titlarna kan variera från naturskollärare till punktskriftsansvarig eller från rådgivare till riksinstruktör. Gemensamt är en arbetsbild som bygger på sakkunskap.

Träffar kring olika teman som är centrala för sakkunniga ordnas regelbundet. Dessutom finns en Facebookgrupp, där deltagarna kan be om hjälp, ställa frågor, ge varandra råd och dela med sig av information. Nätverket är deltagarstyrt och bygger på aktiv växelverkan.

Kommande nätverksträffar:

Senaste nätverksträffarna:

Vill du veta mer om nätverket?

 Ta kontakt med verksamhetskoordinator Nadina Vihinen.

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar?

 Bekanta dig med utbudet här.