Nätverket för små kanslier: hitta stiftelserna

07.06.2023 kl. 08.30 – 10.00

Små kanslier har små resurser för att jobba kring finansieringskällor, men vad finns det för metoder att hitta nya stiftelser och fonder? Och hur kan små kanslier jobba på nya sätt för att skapa kontakt med till exempel stiftelser? Vilket bakgrundsarbete krävs för att kanske nå framgång gällande nya finansieringskällor? Förbundsarenans projektledare Robert Nilsson inleder diskussionen genom att lyfta olika framgångsfaktorer och arbetsmetoder som kan bära frukt. Tillsammans diskuterar vi vidare kring hur vi kan arbeta för långsiktiga finansieringslösningar på små kanslier.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen. 

Anmäl dig senast den 31 maj via denna länk.

Välkommen med och nätverka!

Nätverket för små kanslier är för personer som jobbar ensamma eller med få personresurser, där en eller några personer har stora och breda arbetsbilder. Nätverket har träffar ungefär fyra gånger per år kring teman som berör arbetet i organisationer med en eller få anställda.

Nätverksträffarna för små kanslierna ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator