Utbildning: hållbar verksamhetskultur

17.08.2023 kl. 09.00 – 14.12.2023 kl. 16.00

Vill du som ledare bidra till att stöda engagemang, kreativitet och produktivitet i din organisation? Vill du få redskap att utveckla arbetet så att det både ökar välbefinnandet hos enskilda individer och bidrar till att hela organisationskulturen blir hållbar och verksamheten kan blomstra?

Under den här utbildningen får du möjlighet att fördjupa ditt kunnande om hur man bygger internt hållbara organisationer där medarbetarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande stärks. Med utgångspunkt i aktuell forskning om hållbar verksamhetskultur och inre hållbarhet får du ta del av strategier för utvecklingsarbete och implementera några av dem i din egen organisation. Genom reflektion, diskussion och praktiska utvecklingsuppgifter under och mellan kurstilltillfällena får du ta dig själv och din organisation ett steg vidare i riktning mot ökad hållbarhet. Du väljer själv vilket eller vilka områden inom din organisation du under kursen jobbar med. Deltagarna erbjuds också individuell handledning under utvecklingsarbetet.

Målgruppen för utbildningen är personer i ledande ställning inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer. Du kan i utbildningen fokusera på att öka välbefinnandet hos medarbetarna eller i mindre organisationer på välbefinnandet hos styrelsen. Som deltagare förväntas du delta i alla kurstillfällen och jobba med en egen utvecklingsuppgift inom din organisation.

Kursen leds av Ann-Christin Furu. Hon är docent i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi med inriktning mot lärande för hållbarhet. Som universitetsforskare är hon särskilt intresserad av hur man kan skapa grund för hållbarhet, välbefinnande och resiliens – både hos individer och inom organisationer. Hon har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av organisationer, företag och individer kring värderingar, kommunikation och olika aspekter av hållbarhet.

Utbildningens upplägg och tidpunkter

Inledande tillfälle

   17 augusti kl. 9–16 på Solvalla i Esbo (Nouxvägen 82)

Inledande workshop med dialogföreläsning om hållbar verksamhetskultur och inre hållbarhet. Deltagarna involveras genom praktiska övningar, individuella reflektionsuppgifter och gruppdiskussioner. Introduktion till det kommande utvecklingsarbetet.

Hållpunkter

  13 september kl. 9–11 via Zoom
Ledarens nuläge och drömläge – ta ut din egen riktning
 

  11 oktober kl. 9–11 via Zoom
Inventering av nuvarande verksamhetskultur – SWOT för välbefinnande

  1 november kl. 9–11 via Zoom
Implementering av 2–3 strategier för att öka välbefinnandet på organisationsnivå

Individuell handledning

Under oktober/november ges möjlighet till individuell handledning: hur tar jag detta vidare? Möjlighet att boka handledningstillfällena på 30 minuter för alla deltagare.

Avslutande tillfälle

  14 december kl. 9–16 i Helsingfors
Deltagarna presenterar sina erfarenheter av implementering av strategier i den egna organisationen. Vi återkopplar och sammanställer en ”best practice” för att öka välbefinnandet i små och medelstora verksamheter. Deltagarna får ta del av material och pröva på tekniker för att leda fortsatt utvecklingsarbete. Presentationer och diskussioner varvas med praktiska övningar.

Utbildningen ordnas av Svenska folkskolans vänner i samarbete med Förbundsarenan. Utbildningen kostar 200 euro. I kursavgiften ingår samtliga kurstillfällen (inkl. kaffe och lunch under inledningen och avslutningen) och möjligheten att boka individuell handledning.

Anmäl dig här senast den 3 augusti.

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.