Nätverket för små kanslier: emotionell intelligens

06.09.2023 kl. 09.00 – 10.30

Vad är emotionell intelligens och hur kan vi som jobbar i förbund och centralorganisationer använda oss av emotionell intelligens i arbetet?

Andrea Hynynen, frivilligkoordinator på Finlands Svenska Scouter, deltog i en Erasmus+-kurs kring emotionell intelligens i Barcelona i mars. Hon har efter kursen utvecklat sitt eget arbete för att också beakta känslor hos dem hon arbetar med på nya sätt. På nätverksträffen inleder Andrea med att berätta vad emotionell intelligens är och vi gör också en övning. Vi diskuterar och funderar hur vi kan utveckla vårt eget arbete på små kanslier genom att använda emotionell intelligens.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen. 

Anmäl dig senast den 30 augusti via denna länk.

Välkommen med och nätverka!

Nätverket för små kanslier är för personer som jobbar ensamma eller med få personresurser, där en eller några personer har stora och breda arbetsbilder. Nätverket har träffar ungefär fyra gånger per år kring teman som berör arbetet i organisationer med en eller få anställda.

Nätverksträffarna för små kanslierna ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator