Tidskriftsträff: artificiell intelligens

28.09.2023 kl. 13.00 – 15.00

Välkommen med på nätverksträff där vi utforskar hur du kan dra nytta av artificiell intelligens i ditt arbete som tidskriftsredaktör. Under träffen diskuterar vi möjligheterna med AI, men också dess utmaningar och etiska dilemman. Vi kommer bland annat diskutera följande teman:

AI för text. Vi bekantar oss med AI:s förmåga att bearbeta text. Genom praktiska exempel diskuterar vi hur AI kan bli ett verktyg för textbehandling.
 
AI för bilder. Kan AI användas för att förstå och skapa bilder? Vi utforskar hur AI kan tolka och generera bilder och diskutera potentiella användningsområden och begränsningar med teknologin.
 
Kreativ formgivning med AI. Från grafisk formgivning till estetisk layout - vi diskuterar hur AI kan underlätta kreativitetsprocessen och hjälpa till att skapa visuella element.
 

Träffen ordas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per e-post inför träffen.

Anmäl dig här senast den 25 september.

Välkommen med och nätverka!

* P.S. Denna text skrevs med hjälp av AI.Plats
Online