Kom igång med insamlingslov

12.01.2024 kl. 09.00 – 09.02.2024 kl. 10.30

Kom igång med fundraising!

Genom att skaffa ett insamlingslov kan en organisation öppna upp för nya typer av finansiering för verksamheten. Vad säger juridiken om insamlingslov? Vilka olika insamlingslov finns det och vad innebär denna process i praktiken? Under januari och februari 2024 ordnar Förbundsarenan totalt tre tillfällen kring temat insamlingslov och att komma igång med fundraising.

Praktisk info

Under vintern 2024 ordnar vi tre fristående infotillfällen, där våra medlemsorganisationer får information om och kring insamlingslov. Träffarna ordas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffarna.

Anmäl dig till alla tre träffar, eller till den träffen du har nytta av. Sista anmälningsdag är en vecka före respektive tillfälle. Allt material som visas och gås genom finns efter respektive tillfälle tillgängligt på Förbundsarenans webbsida.

Infotillfälle 1: 12.1.2024 kl. 09:00-10:30

  • Robban Nilsson, projektledare vid Förbundsarenan informerar om juridiken kring insamlingslov samt att komma igång med det så kallade lilla insamlingslovet. Det lilla insamlingslovet betyder att en organisation genom en anmälan till polisen kan samla in pengar upp till 10 000€ under en begränsad tid. Mer info om lilla insamlingslovet hittar ni här.

Infotillfälle 2: 26.1.2024 kl. 09:00-10:30

  • Susann Gleisner, ekonom på Psykosociala förbundet, informerar om deras arbete med det stora insamlingslovet. Det stora insamlingslovet söks via polisen. Det stora insamlingslovet är giltigt tills vidare då det godkänts. Mer info om det stora insamlingslovet hittar ni här

Infotillfälle 3: 9.2.2024 kl. 09:00-10:30

  • Maria Gustafsson, fundraiser vid Diakonissanstalten, informerar om deras arbete med digital fundraising. Diakonissanstalten har samlat in mycket medel via digital fundraising och Maria kommer bland annat att dela med sig av hur den digitala fundraisingen är en del av Diakonissanstaltens kommunikationsplan. 

Anmäl dig via denna länk.

 
Välkommen med!

 Plats
Online