Onboarding: nyanställd i tredje sektorn

08.02.2024 kl. 13.00 – 16.00

Är du nyanställd i ett förbund, en organisation eller en förening och vill få en snabb introduktion i hur det är att arbeta inom tredje sektorn?

Genom att delta i Onboarding-tillfället får du en inblick i tredje sektorns särdrag och kunskap om var du hittar information som du har nytta av i ditt arbete. Du får också tips på hur du kan utveckla ditt eget arbete och vilka möjligheter som finns att nätverka med kolleger från olika organisationer.

På plats under tillfället finns Amy Jägerskiöld från SFV:s studiecentral och Mari Pennanen från Förbundsarenan som berättar hur de stödjer förbund och föreningar. SFV:s sakkunniga i förbunds- och föreningsfrågor Malin Ström guidar dig i vad som är bra och viktigt att veta i arbetet inom tredje sektorn. En erfaren förbundsanställd, Bettina Lindfors på Finlands Svenska 4H, delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta inom sektorn och bygga upp sin egen arbetsbild. Du får möjlighet att reflektera och diskutera tillsammans med andra som är nyanställda inom förbund och föreningar.

Anmäl dig här senast den 1 februari (via SFV:s webbplats).

Förbunds- och föreningslivet fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Tillsammans skapar vi en plattform och gemenskap som möjliggör aktivt medborgarskap för alla åldrar och skapar förutsättningar för ett brett lärande. Välkommen till tredje sektorn!

Onboardingtillfället ordnas av Svenska folkskolans vänner och Förbundsarenan. Läs mer om Onboarding till tredje sektorn här.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors