Verksamhetsledarträff: vem bestämmer?

11.12.2023 kl. 14.00 – 15.30

Förbunden professionaliseras. Kanslier stärks med kompetenta sakkunniga och kommunikatörer som jobbar heltid. De får därmed ett stort kunskapsövertag över medlemmar och förtroendevalda. Det här får konsekvenser för de demokratiska processerna inom organisationen, då beslutsfattande i högre grad ligger i händerna på anställda än hos medlemmarna.

Vad betyder det här i finlandssvenska förbund? Välkommen med på en nätverksträff för verksamhetsledare, där vi diskuterar utgående från avhandlingen Policy Professionals in civil society organizations – Struggling for influnece. Läs gärna åtminstone sammanfattningen (abstract) före träffen, avhandlingen finns här.

Vi träffas över en kopp glögg och diskuterar.

Anmäl dig senast den 4 december via denna länk.

Välkommen med och nätverka!

Nätverksträffarna ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors