Förbundsekonomträff: ekonomiska tillgångar

18.03.2024 kl. 14.00 – 15.30

Har ni större summor pengar på kontot? Har ni fattat aktiva beslut kring dessa tillgångar? Vad är ansvarsfullt när det gäller pengar på kontot?

Förbundsekonomerna samlas kring temat hållbar ekonomisk resursanvändning. Vad är ansvarsfullt och hållbart när det gäller ekonomiska tillgångar? Premium banker Daniel Nordström från Aktia berättar om vad Aktia erbjuder för möjligheter till tidsbundna depositioner, som är kortsiktiga riskfria lösningar.

Hur gör andra förbund när större bidrag för till exempel projekt betalas ut på en gång, eller när det av andra orsaker finns pengar på kontot en längre tid. Vi diskuterar och delar erfarenheter kring temat och funderar tillsammans på vad som är hållbart, smart och möjligt.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen.

Anmäl dig senast den 11 mars via denna länk.

Välkommen med för att nätverka! Nätverket för förbundsekonomer öppnar upp för diskussion kring ekonomiska frågor inom civilsamhället. Nätverket riktar sig till personer som ansvarar för och arbetar med förbundens ekonomi. Nätverksträffarna för förbundsekonomerna ordnas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral.

 Plats
Vid din dator