Förbundens sakkunniga: paketering av helheter

22.05.2024 kl. 09.00 – 10.30

Hur kan man som sakkunnig jobba med och kring organisationens teman, program och strategi? Hur kan man paketera och presentera större temahelheter? Vanessa Westerlund, sakkunnig inom påverkansarbete på FDUV, berättar hur hon presenterar förbundets politiska program. Vi diskuterar hur vi i rollen som sakkunniga kan jobba för och med aktuella teman.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen.

Anmäl dig senast den 15 maj via denna länk.

Välkommen med!

Nätverket för förbundens sakkunniga riktar sig till personer som huvudsakligen arbetar som sakkunnig och titlarna kan variera från naturskollärare till punktskriftsansvarig eller från rådgivare till riksinstruktör. Gemensamt är en arbetsbild som bygger på sakkunskap. Nätverksträffarna för förbundens sakkunniga ordnas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator