Kommunikatörsträff: bredare synlighet

05.06.2024 kl. 13.00 – 14.30

Kampanjen Framtidsgåvan har varit en gemensam satsning bland Förbundsarenans medlemsorganisationer. Kampanjen har nått ut till tusentals människor tack vare era delningar och engagemang. Varje inlägg, varje delning och varje gillning har hjälpt till att sprida budskapet och tränga igenom algoritmerna. Projektledare Robert Nilsson deltar i nätverksträffen för att berätta mer om engagerande kommunikation som ger bredare synlighet då vi inte bara lyfter våra egna verksamheter utan också aktivt för fram andra organisationers satsningar.

Tillsammans diskuterar vi för och nackdelar med att sprida andras inlägg samt hur denna form av kommunikation möjligen kunde gagna den egen organisationen.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen.

Anmäl dig via denna länk senast den 28 maj.

Välkommen med!

Kommunikatörsnätverket riktar sig till personer som jobbar med kommunikation och information inom civilsamhället. Träffarna ordnas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral. Plats
Vid din dator