Förbundens sakkunniga: tvåspråkighet

26.08.2024 kl. 09.00 – 10.30

Är finskan, eller även andra främmande språk, en möjlighet eller rent av en förutsättning för att få verksamheten att växa? Hur kan vi inom de finlandssvenska förbunden ta i beaktande två- eller flerspråkighet i vår verksamhet?

Jonas Heikkilä från Natur och Miljö presenterar deras tvåspråkiga projekt Kesäretkelle ut i naturen. Nina Sevelius och Nora Backlund från Svenska lantbrukssällskapens förbund berättar i sin tur om vikten av att jobba tvåspråkigt när man jobbar inom ett smalt område samt om hur Hållbarhetsveckan byggts upp tvåspråkigt. Tillsammans diskuterar vi hur språkfrågorna är aktuella i våra egna verksamheter och hur vi kan jobba två, eller flerspråkigt, utgående från våra egna syften.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen.

Anmäl dig senast den 19 augusti via denna länk.

Välkommen med!

Nätverket för förbundens sakkunniga riktar sig till personer som huvudsakligen arbetar som sakkunnig och titlarna kan variera från naturskollärare till punktskriftsansvarig eller från rådgivare till riksinstruktör. Gemensamt är en arbetsbild som bygger på sakkunskap. Nätverksträffarna för förbundens sakkunniga ordnas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator