Adminproffsen: medlemsregister

17.10.2024 kl. 14.00 – 15.30

Varje registrerad förening bör ha ett medlemsregister och någon som administrerar registret. Men det finns ju flera olika program som kan nyttjas, med flera olika funktioner. Under denna nätverksträff diskuterar vi kring vilka olika program förbunden använder samt för- och nackdelar med dem. Vilka funktioner skulle förbunden önska att registren hade och hur utnyttjas medlemsregistren egentligen?

Gunilla Nyman från Natur och Miljö inleder med att berätta om Vitec Avoines medlemsregister Sense och hur de utnyttjar möjligheten att ha direkt kontakt med ekonomihanteringsprogrammet Netvisor. Jenny Tabermann från Pohjola-Nordens ungdomsförbund öppnar upp deras misslyckade process kring byte av medlemsregister, de utmaningar de har med sitt nuvarande register samt problem de stött på under planeringen av medlemsregisterbytet.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen.

Anmäl dig här senast den 9 oktober.

Välkommen med!

Adminproffsen är ett nätverk som riktar sig till personer som arbetar med olika uppgifter som berör administration och verksamhetsplanering inom förbunden. Nätverksträffarna ordas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator