Förbundsekonomerna: rapportera till styrelsen

29.10.2024 kl. 10.00 – 11.30

Ekonomirapportering till styrelsen är något varje förbundsekonom behöver göra, men hur sammanställer du en tydlig presentation som alla kan ta till sig och förstå? Hur gör man ekonomirapporteringen tydlig och visuell, så den är enkel att ta till sig även för den som inte är insatt i ekonomisk jargong?

Janne Halmekoski, talouspäällikkö på Mieli ry, inleder med att berätta hur han sammanställer ekonomirapporterna som ska presenteras för en styrelse bestående av lokalföreningars delegater. Jannes presentation är på finska. Vi lär oss alltså samtidigt finsk terminologi och kan jämföra rapporteringspraxis i det finlandssvenska och det finskspråkiga civilsamhället.

Nätverksträffen genomförs som en del av Förbundsarenans Päivää-god dag projekt. Projektet har som mål att bygga broar mellan de finlandssvenska förbunden och det finskspråkiga civilsamhället. Vi vill med projektet stöda medlemsförbunden till ökad växelverkan med finskspråkiga civilsamhällsorganisationer.

Efter träffen kan de som vill hänga med på lunch tillsammans på en närbelägen restaurang för att fortsätta diskussionerna. Förbundsarenan reserverar bord, alla beställer och betalar sin lunch själv.

Anmäl dig senast den 21 oktober via denna länk.

Välkommen med för att nätverka! Nätverket för förbundsekonomer öppnar upp för diskussion kring ekonomiska frågor inom civilsamhället. Nätverket riktar sig till personer som ansvarar för och arbetar med förbundens ekonomi. Nätverksträffarna för förbundsekonomerna ordnas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors