Informatörsträff: att synliggöra medlemskap

07.04.2022 kl. 13.00 – 15.15

Att få med nya medlemmar ligger i alla förbunds intresse. Men hur kommunicerar vi framgångsrikt kring medlemskap? Kom med på en workshop-baserad informatörsträff kring temat.

Under träffen diskuterar vi kommunikation, medlemskap och medlemsvärvning. Genom att bekanta oss med varandras webbsidor och sociala kanaler reflekterar vi över hur vi som förbund på bästa sätt kan synliggöra medlemsförmåner och framgångsrikt rekrytera medlemmar via våra kommunikationskanaler.

Inför träffen får varje deltagare bekanta sig med ett annat förbunds webbsida och kommunikation, för att sedan förbereda kommentarer och feedback som vi diskuterar mer ingående under själva träffen. Träffen bygger på att vi i mindre grupper diskuterar och bollar idéer kring varandras medlemskommunikation.

Träffen ordas som en hybridträff där du kan delta fysiskt på plats i SFV-huset G18 i Helsingfors eller på distans via Zoom.

Anmäl dig senast den 1 april via denna länk.

Vi återkommer gällande vilken organisation du som deltagare får bekanta dig med då anmälningstiden gått ut.

Välkommen med!Plats
Evy Björkman-rummet på SFV-huset G18 | Vid din dator